PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Pillar 2, Public CbCr ja GRI-207 – verodatan tarve kasvaa

Yritysten raportointivelvoitteet jatkavat kasvuaan. Perinteisen veroilmoituksen lisäksi on IAS 12 -veroraportointia, CbC-raportointia ja pian myös Public CbC-raportointia. “DAC”-lyhenteen perässä oleva numero jatkaa kasvuaan (DAC8 viimeisin). Siirtohinnoittelua dokumentoidaan ja raportoidaan verottajille eri maissa. GRI-207 -standardin alla kerrotaan konsernin jättämästä verojalanjäljestä. Veroraportoinnin eri prosessien suunnittelua kannattaa katsoa kokonaisuutena.

Businessman working on his computer at his desk

Tuoreena tulokkaana on Pillar 2 GloBE -minimiverosäännöstö, jonka myötä suuret konsernit pääsevät laskemaan ja raportoimaan maakohtaisia GloBE ETR-lukujaan ja mahdollisesti maksamaan myös lisäveroa ETR:n jäädessä liian pieneksi. GloBE-säännöt ovat erittäin kompleksit ja siihen liittyvä laskenta vaatii paljon dataa. Tarvittavia “data-pisteitä” on noin 200, joista suurinta osaa konsernien nykyiset prosessit eivät tuota. Prosesseja on siis muutettava. 

Lisääntyvät raportointivelvoitteet voivat tuntua lannistavilta. Paras lääke tähän on kääriä hihat ja ryhtyä miettimään prosesseja uusiksi hyvissä ajoin. Monimutkaisetkin kokonaisuudet muodostuvat pienistä yksityiskohdista. Esimerkiksi GloBE-laskentaa varten tuloslaskelman current tax -kuluun sisältyvät veronkorotukset täytyisi pystyä erottamaan omaksi eräkseen. Verojalanjälkiraportointia varten voi olla tarpeen erottaa kiinteistöverot omalle tililleen. CbC-raportointia varten tarvitaan tuloverokulun lisäksi tieto maksetuista tuloveroista. Sinänsä kaikki tarvittava data on olemassa jossain – se täytyy vain pilkkoa palasiin ja tarvittaessa siirtää ihmisaivoista järjestelmiin, vaikkapa HFM:n tileille tai formeille. 

Eri säännöstöjen edellyttämiä datapisteitä voi olla tehokasta kartoittaa samalla kertaa. Muutoinkin veroraportoinnin eri prosessien suunnittelu kannattaa ajatella yhtenä kokonaisuutena. IAS 12 -veroraportoinnin suunnittelu on tietyllä tavalla avainasemassa. Current ja deferred tax -kirjauksissa tehdyt virheet valuvat virheiksi myös GloBE-laskentaan ja -veroilmoituksiin. Tilinpäätöksen verokirjausten oikeellisuus ei ole tähän saakka ollut verottajaa kiinnostava tai sille kuuluvakaan asia, mutta GloBE:n myötä tilanne muuttuu ja virheistä voidaan jatkossa myös rangaista. Myös CbC-raportin rooli korostuu ja sen oikeellisuus alkaa kiinnostamaan enemmän verottajaa, koska GloBE:n safe harbour -säännöt perustuvat tietyiltä osin CbCr-dataan. Myös siirtohinnoittelua koskevilla oikaisulla on oma linkkinsä GloBE-laskentaan, joiden systemaattinen seuranta on huomioitava osana kokonaisuutta. GRI-207 -verostandardin alla tapahtuva raportointi on tällä hetkellä vapaaehtoista, mutta ei välttämättä enää muutaman vuoden päästä. 

Verolaskennan prosessien on siis jatkossa tuotettava aiempaa huomattavasti yksityiskohtaisempaa dataa. Tätä ei pidä ajatella pelkkänä uuden sääntelyn tuomana pakkopullana. Yksityiskohtaisempi verodata mahdollistaa paremmat kontrollit kvartaaliraportoinnissa, mikä parantaa datan oikeellisuutta ja säästää aikaa tarpeettomien virheiden selvittelyltä. Yksityiskohtainen data parantaa myös verolukujen läpinäkyvyyttä, mikä helpottaa päätöksentekoa ja verosuunnittelua. Tästä huolimatta, yksityiskohtaisemman datan tarve on myös GloBE:n ja muun sääntelyn tuoma pakkopulla. Mikä oli aiemmin riittävää IAS 12 -veroraportoinnin näkökulmasta (ts. tilinpäätös olennaisesti oikein), ei GloBE:n myötä todennäköisesti enää riitä. GloBE:n tulemiseen valmistautuessa on syytä huomioida samalla myös GloBE:en linkittyvien prosessien (Public CbCr, GRI-207) data-vaatimukset.

Päivitetty 23.3.2023: Pillar 2 data -vaatimuksiin liittyen, PwC on julkaissut maaliskuussa Pillar Two Data Input Catalogin helpottamaan relevanttien datapisteiden saatavuuden analysointia.