PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
19.10.2018|

Polkumyyntitullit: Raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistetut saumattomat putket

Komissio on päättänyt jatkaa Venäjältä ja Ukrainasta tuotujen raudasta ja seostamattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien polkumyyntitullia (Komission täytäntöönpanoasetus n°2018/1469).

Täytäntöönpanoasetus koskee tuotteita, jotka ovat poikkileikkaukseltaan ympyränmuotoisia, joiden ulkoläpimitta on enintään 406.4 mm, joiden hiiliekvivalenttiarvo on IIW-instituutin (International Institute of Welding) mukaisen kaavan ja kemiallisen analyysin mukaan enintään 0,86 ja jotka luokitellaan Taric-koodeihin 7304110010, 7304191020, 7304193020, 7304220020, 7304230020, 7304240020, 7304291020, 7304293020, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 ja 7304599320.

Polkumyyntitullin määrä on 24,1 %–35,8% Venäjän osalta ja 12,3%–25,7% Ukrainan osalta. Polkumyyntitulleja on kannettu kyseisistä tuotteista jo vuodesta 1997 saakka Venäjän tuonneille ja vuodesta 2005 saakka Ukrainan tuonneille. Komissio katsoi tarpeelliseksi jatkaa toimenpiteitä, koska sekä Venäjän että Ukrainan katsottiin jatkaneen polkumyyntiä tarkastetulla tutkimusjaksolla.