PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Puuilo ja Nightingale: Pörssistä lukuisia hyötyjä, mutta varaa listautumiseen aikaa

Listautumisen vuosi on ollut Suomessa ennätyksellinen, mutta mitä pörssiin pääsy on yhtiöiltä vaatinut? PwC:n webinaari kokosi tärkeät perusasiat ja kertoi kahden tuoreen listautujan kokemukset.

Vahvan kasvun jatkuminen, taloudellisen joustavuuden paraneminen ja brändin vahvistaminen. Siinä syitä, miksi halpakauppaketju Puuilo päätti listautua pörssiin. Kokemukset ovat melko tuoreita, sillä yhtiö aloitti pörssissä viime kesäkuussa.

PwC:n 27.10.2021 järjestämässä webinaarissa kokemuksistaan kertoo Puuilon talousjohtajan Ville Rannan lisäksi veritestausyhtiön Nightingale Healthin perustaja, toimitusjohtaja Teemu Suna.

Ranta listaa, että pörssiin lähdön taustalla oli myös halu parantaa kilpailukykyä, päästä mukaan pääomamarkkinoille sekä laajentaa omistuspohjaa.

”Osakeannin varat halusimme käyttää pääomarakenteen vahvistamiseen”, Ranta mainitsee.

Hän kertoo, että vaikka etukäteen oli tiedossa listautumisen työläys, työmäärä yllätti silti. Hänen ja toimitusjohtajan aikaa kului prosessissa kuukausikaupalla, vaikka yhtiö oli tehnyt IFRS-konversion jo aiemmin.

”On hyvä ottaa huomioon myös, että listautumista ei voi tehdä omalla porukalla, neuvonantajia tarvitaan paljon.”

 Teknologian kuvaaminen haastavaa

Nightingalen Suna kertoo, että yhtiö listautui pörssiin saadakseen riittävästi pääomaa kansainväliseen kasvuun.

”Listautuminen on myös tapa saada luotettavuutta. Lisäksi halusimme, että kuka tahansa pääsee sijoittamaan kasvuun”, Suna mainitsee.

Hänen mielestään on tärkeää, että myös kasvuyhtiöt listautuvat. Ilmapiiri tälle on nykyään parempi kuin vielä jokunen aika sitten.

Kun katsotaan listautumisprosessin julkisia päivämääriä listautumisannin merkintäajan alusta osakkeiden kaupankäynnin alkuun First North Growth Marketissa, Nightingalen listautuminen kesti kymmenen päivää, mutta listautujayhtiön koko prosessi valmistautumisineen vei huomattavasti kauemmin.

”Mitä monimutkaisemmasta teknologiasta on kyse, sitä isompi haaste on kuvata yhtiön toimintaa ymmärrettävästi.”

Spacit tulivat myös Suomeen

Puuilon ja Nightingalen lisäksi pörssi houkuttaa nyt ennätyksellisen paljon muitakin yhtiöitä. PwC:n partneri Valtteri Helenius kertoo, että listautumisen kuuma vuosi näyttää jatkuvan.

PwC on päässyt lyhyessä ajassa todistamaan muidenkin kasvuyhtiöiden pääsyä listoille.

Suomessa on kuluvan vuoden aikana tehty 19 uutta listautumista. Heleniuksen kollega Eveliina Paavilainen sanoo, että listautumisen trendi näkyy myös globaalisti.

Suomessa uutta ovat Spac-yhtiöiden (Special Purpose Acquisition Company) listautumiset, joissa yhtiöillä ei ole vielä liiketoimintaa, mutta jotka keräävät rahaa hankkiakseen toisen yhtiön.

Suomessa spac-yhtiöiden listautuminen tuli mahdolliseksi keväällä, kun pörssejä hallinnoiva Nasdaq muutti sääntöjään.

Eri listoilla eri vaatimukset

Paavilainen mainitsee, että ennen pörssiin menoa yhtiössä on kyettävä vastaamaan isoihin kysymyksiin. Miten ja milloin listautuminen kannattaisi tehdä sekä mikä on oikea markkinapaikka?

On myös selvitettävä, onko listautuminen yhtiölle paras ratkaisu.

Kun päätös listautumisesta on tehty, koko yhtiön on sitouduttava siihen.

Hallituksen ja johtoryhmän kuuluu huolehtia siitä, että niillä on käytössään riittävää osaamista listautumiseen.

Mikä sitten on kunkin yhtiön oikea markkinapaikka? Ja mitkä ovat niiden tärkeimmät erot?

Partneri Maija Luoranen käy läpi perustiedot ja muistuttaa päälistan ja First North -listan lisäksi vuosi sitten keväällä avautuneesta Premier-segmentistä, joka on tarkoitettu edistyneemmille, päälistan kaltaisesti toimimaan haluaville yhtiöille.

Päälistalla taloudellisen raportoinnin vaatimukset ovat kaikkein tiukimmat ja IFRS:n mukaiset.

”Myös listautumisdokumenteissa on eroja. First North -listalla vaatimukset ovat suppeammat”, Luoranen kertoo.

Eroja on myös hallinnointikoodin noudattamisessa. First North vaatii pörssin hyväksymän neuvonantajan käyttöä.

”Kaikille yhteistä on käyttöpääoman riittävyys. Kaikkien listojen yhtiöillä pitää olla myös riittävä kyky raportointiin.”

IPO readiness tueksi

First North -listautuminen saattaa onnistua 46 kuukaudessa, päälista vie kauemmin.

Mutta mistä tietää, onko yhtiö valmis listautumiseen?

Partneri Eveliina Paavilainen kertoo IPO readiness -kartoituksesta, jonka aikana selviää paitsi listautumisen valmius myös se, millaisia toimenpiteitä vielä vaaditaan.

Vaikkei listautumiseen päädyttäisi, kartoituksesta saa tukea yhtiön kasvuun.

”Kartoituksessa on mukana muun muassa nykytilan arviointi, puutteiden tunnistus sekä konkreettinen suunnitelma puutteiden korjaamiseksi. Kartoitus auttaa priorisoimaan tärkeimmät eteenpäin vietävät kokonaisuudet.”

Lopuksi lähellä listautumishetkeä tehdään IPO due diligence.

Kartoituksen aikana selviää, onko hallinto asianmukaisesti järjestetty, ovatko päätöksenteko ja vastuut selkeät, riittävätkö resurssit ja toimiiko hallitustyöskentely.

Selville käy myös, onko henkilöstöllä riittävästi osaamista pörssiyhtiössä toimimiseen, millaista tukea tarvitaan sijoittaja- ja taloudelliseen viestintään sekä budjetointiin ja riskienhallintaan.

”Myös yritysvastuun tila on selvitettävä, sillä se on keskeistä monelle sijoittajalle ja ehkä iso osa sijoitustarinaa.”

Kartoituksen aikana kiinnitetään huomiota myös yhtiön it:n ja kyberturvallisuuden tilaan: ovatko tietojärjestelmät ja teknologia riittävästi ja asianmukaisesti järjestettyjä?

Muista oma jaksaminen!

Puuilo teki ennen listautumistaan IPO readiness -kartoituksen. Ranta kehuu yhtiön prosessissa mukana olleita neuvonantajia sekä omaa väkeään. Taloudellisena neuvonantajana listautumisessa toimi PwC.

Käytännön vinkkinä Ranta muistuttaa siitä, että valtavassa paineessa on pidettävä huolta omasta jaksamisesta, perusasioista.

”Liiku, lepää ja nuku. Lopputulos palkitsee työmäärän”, Ranta sanoo.

Nightingalen Suna huomauttaa, että vaativassa prosessissa on siinä mukana olevien pantava kaikki peliin. Heti kun listautuminen on tehty, kaikki huomio kiinnitetään liiketoiminnan rakentamiseen ja sijoittajille esitettyjen visioiden toteuttamiseen.

Katso tallenteelta koko webinaari, jossa listautumisen perusasiat käydään yksityiskohtaisemmin läpi. Myös Puuilon Ranta ja Nightingalen Suna käyvät omaa listautumistaan tarkemmin läpi: Mitkä olivat Rannan mielestä suurimmat yllätykset? Entä mitä  Nightingalen Suna sanoo esitellessään yhtiön tähänastista osakekurssia?

 https://register.gotowebinar.com/recording/8478420342328190982

 

Listautumista suunnittelevan muistilista

  • Tee IPO Readiness -kartoitus
  • Varmista omistajien sitoutuminen
  • Varmista tehokas toiminta: kokoa ja sitouta IPO-tiimi
  • Suunnittele pääomarakenne ja taloudellinen raportointi
  • Rakenna kiinnostava sijoittajatarina
  • Valmistaudu muutoksiin ja varaa niiden toteutukseen aikaa
  • Valmistaudu toimimaan listayhtiön tavoin!