PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

PwC:n tutkimus: Suomen yritysjärjestelymarkkinoiden odotetaan piristyvän kevättalvella

Suomen yrityskauppamarkkinat ovat hiljentyneet viimeisen 12 kuukauden aikana korkeampien korkojen ja markkinoiden epävarmuuden vuoksi, ilmenee PwC Suomen laatimasta Finnish M&A market H1 2023 -katsauksesta. PwC:n partneri Ilkka Simula arvioi markkinan olevan haastava vuoden loppuun saakka ja elpyvän ensi kevään aikana.

Yrityskauppojen määrä väheni 22 % vuoden takaiseen verrattuna

Yrityskauppa-aktiviteetti alkoi hidastua jo vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, ja verkkainen tahti jatkui vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Korkojen nousu ja markkinoiden epävarmuus laskivat yrityskauppojen määrää kotimaisten kauppojen osalta 33 % ja rajat ylittävien järjestelyiden osalta 44 % vuoden takaiseen verrattuna. 

‒ Rajat ylittävien yrityskauppojen kokonaismäärä laski vuoden 2023 toisella neljänneksellä jopa yli 50 %, mikä selittyy enimmäkseen pienempien yrityskauppojen vähentymisellä. Aktiivisuus kuitenkin kasvoi suurempien yrityskauppojen osalta. Näissä kaupoissa ostajaosapuoli oli pääsääntöisesti ulkomailta, Simula sanoo.

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä kotimaisten yrityskauppojen määrä laski lähes kaikilla toimialoilla.

Listautumiset vaihtuivat julkisiin ostotarjouksiin

Listautumisaktiivisuus hidastui vuoden 2021 ennätyslukemien jälkeen, ja tämä suuntaus on jatkunut vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Sen sijaan julkisten ostotarjousten määrä lisääntyi vuoden 2023 aikana enimmäkseen ulkomaisten ostajien toimesta.

‒ Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehtiin vain yksi listautuminen. Julkisia ostotarjouksia sen sijaan tehtiin yhteensä yhdeksän, mikä on historiallista tasoa korkeampi määrä, Simula toteaa.

Jos inflaatio tasoittuu ja korot kääntyvät laskuun, positiivisen vaikutuksen odotetaan siirtyvän myös osakearvostuksiin, mikä voisi palauttaa listautumisinnokkuuden vuoden 2024 aikana.

Liiketoimintojen strateginen tarkastelu voimakkaassa kasvussa

PwC:n mukaan yhä useampi suomalaisyritys on ryhtynyt tarkastelemaan liiketoimintaportfolioitaan kasvaneiden tuottovaatimusten ajamina. Pääoman käytön uudelleenarviointi on jo johtanut yritysten ydinliiketoimintojen ulkopuolisten toimintojen myynteihin. 

Vuonna 2022 myyntivolyymeissä näkyi kotimaisten yhtiöiden irtautuminen Venäjältä, mutta kuluvana vuonna yritykset ovat tehneet kauppoja enemmän omista tarpeistaan lähtien. 

Kaupankäynti alkaa vähitellen vilkastua alkuvuonna

Yrityskauppojen osalta hitaasti käynnistyneen ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa oli havaittavissa merkittävää toiminnan vilkastumista tyypillisen kevätsesongin tapaan. Pysyvämpää käännettä yrityskauppamarkkinan vilkastumiseen saadaan todennäköisesti kuitenkin odotella joulun yli kevättalveen saakka.

‒  Jos listautumismarkkinat pysyvät edelleen kiinni, yrityskaupat ovat ainoa mahdollinen irtautumisvaihtoehto liiketoiminnastaan luopuville. Suomalaisilla Private Equity -toimijoilla on tällä hetkellä huomattava määrä kerättyjä varoja ja siten kykyä tehdä yrityskauppoja. Jos myyjien ja ostajien arvostusnäkemykset lähenevät toisiaan ja makrotalouden epävarmuudet vähenevät, voimme nähdä paljonkin kauppoja, Simula sanoo.

Lisätietoja:
Ilkka Simula, partneri, PwC Suomi, puh. 020 7878522, ilkka.simula@pwc.com

Finnish M&A market update H1/2023
PwC Suomen laatima Finnish M&A market update H1 2023 valottaa suomalaisen yrityskauppamarkkinan viimeaikaisia trendejä ja antaa yleiskatsauksen markkinoiden tulevaisuuden näkymistä. 

Koko katsaus: Finnish M&A market update H1/2023
Finnish M&A market update H1/2023

PwC:n globaali katsaus: Global M&A Industry Trends: 2023 Mid-Year Update
Global M&A Industry Trends: 2023 Mid-Year Update