PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Robotiikka ja tekoäly askarruttavat pankkialaa

PwC:n tuoreimman toimitusjohtajatutkimuksen mukaan pankki- ja pääomamarkkina-alan toimitusjohtajat pitävät teknologian muutoksen vauhtia (85 %) ja siihen läheisesti liittyviä muutoksia asiakkaiden toiminnassa (73 %) nousevina uhkina organisaationsa kasvulle.

Ilmeisesti yrityksille on valkenemassa, että asiakkaiden käytökseen voidaan vaikuttaa vain tuomalla markkinoille teknologisia ratkaisuja, jotka vastaavat markkinoiden alati muuttuviin tarpeisiin. Silti vain alle puolet (44 %) vastanneista pankki- ja pääomamarkkina-alan toimitusjohtajista on selvillä siitä, kuinka robotiikka ja tekoäly voisivat parantaa asiakaskokemusta.

Samanaikaisesti johtajat eivät pidä uutta kilpailua kovinkaan häiritsevänä, mikä voisi viitata siihen, että fintech-yrityksiä ei enää nähdä niinkään uhkana, vaan arvokkaana innovaation ja osaamisen lähteenä.

Henkilöstöstrategia digiaikaan

Uusien teknologioiden kaupallisen potentiaalin hyödyntäminen on kuitenkin yhtä paljon kiinni organisaation sisäisestä osaamisesta kuin itse teknologiasta. Innovaatioita ohjaavat ihmiset, eivät järjestelmät. Digiosaajien houkuttelu yrityksen palvelukseen on kuitenkin haastavaa: vain alle 20 % vastanneista toimitusjohtajista pitää tätä helppona.

Sovelluskehittäjien, robotiikkainsinöörien ja muiden spesialistien palkkaukseen onkin nyt järkevää panostaa, kunhan samalla muistaa, että teknologista ymmärrystä tulisi olla koko organisaatiossa, ylimmässä johdossa asti.

Milloin olet muuten itse opiskellut tarkemmin jotain uutta teknologiaa?

Ihmisten ja koneiden yhteistyö työvoimana tiivistyy. Nyt on hyvä aika miettiä, miten oman organisaation osaamisen voisi parhaiten organisoida tämän tueksi. Useimmat kyselyyn vastanneet toimitusjohtajat pyrkivät edelleen ratkaisemaan, kuinka ihmisten ja koneiden yhteistyöpotentiaalia voitaisiin hyödyntää ja miten organisaation henkilöstöstrategiaa tulisi päivittää digiaikaan sopivaksi.

Henkilöstöstrategiaan pätee sama kuin muuhunkin digiajan kehittämiseen: mallit on kytkettävä tiukasti yrityksen digistrategiaa tukeviin ydinkyvykkyyksiin. Arkikielellä tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuuden osaamistarve määritellään aivan eri termeillä kuin se on perinteisesti totuttu tekemään.

Muutosjohtaminen haastaa

Työtekijöiden näkökulmasta automaation ja tekoälyn tuomat muutokset voivat olla huolestuttavia. Lähes kaksi kolmasosaa vastanneista aikookin lisätä automaation ja tekoälyn vaikutusten läpinäkyvyyttä organisaatiossaan kasvattaakseen työntekijöiden luottamusta. Haasteena onkin laajempi muutosjohtaminen koko digitalisaation ympärillä.

Tutkimuksen tulosten perusteella digitaalinen muutos sekä sen seurauksena syntyvä innovointi ja kasvu tarjoaisivat suuren potentiaalin alan yrityksille, erityisesti asiakaskokemuksen ja erottautumisen alueella. Muutoksen mahdollistaminen on kuitenkin poikkeuksellisen haastavaa.

Kokemuksemme mukaan alan organisaatiot voivat epäonnistua hankkeissaan, jos uusia teknologioita kuten robotiikkaa (RPA), lohkoketjuja (blockchain) ja tekoälyä (AI) pyritään ottamaan käyttöön ilman ydintoimintojen samanaikaista virtaviivaistamista ja järkeistämistä.

Teknologia ei yksinään mahdollista innovaatioita ja tuottoja – myös työskentelytapojen ja toimintamallien on uudistuttava. Uudistus ei jalkaudu, näissäkään asioissa, manuaaleja ja prosessikuvauksia tuottamalla, vaan käytännön tekemistä muuttamalla. Milloin olet itse muuttanut toimintatapojasi?