PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Rojaltimaksut on ilmoitettava tulorekisteriin, vaikka niistä ei peritä lähdeveroa

Verohallinto julkaisi kevään aikana uuden ohjeen “Lähdeveron periminen osingosta, korosta ja rojaltista sekä suorituksen maksajan velvollisuudet”. Ohjeessa käsitellään lähdeveron perimistä koskevaa menettelyä sekä suorituksen maksajan velvollisuuksia. 

Business accounting concept, Business man using calculator with computer laptop, budget and loan paper in office.

Tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n 2 mom. mukaan rajoitetusti verovelvolliselle maksettu rojalti ja siitä peritty lähdevero on ilmoitettava tulorekisteriin. Verohallinnon uudessa ohjeessa täsmennetään, verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n 1 mom. mukaisesti, että rojalti on ilmoitettava, vaikka siitä ei olisi peritty lähdeveroa. Sekä rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle että rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle maksettu rojalti on siis aina ilmoitettava tulorekisteriin riippumatta siitä, onko siitä peritty lähdevero vai ei. Tiedot on annettava tulotietojärjestelmästä annetun lain 12 §:n 1 mom. mukaan viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Rajoitetusti verovelvollisille maksetuista rojalteista ei kuitenkaan tarvitse antaa vuosi-ilmoitusta Verohallinnolle.

Tulorekisterin ohjeiden mukaan maksajan on korjattava virheellinen tai puutteellinen ilmoitus heti, kun virhe huomataan. Jokainen virheellinen tieto pitää korjata. Ilmoituksessa oleva virhe voi liittyä joko rojaltimaksun ilmoittamiseen tai maksamiseen. Virhe ilmoittamisessa tarkoittaa, että tulo on maksettu oikein, mutta se on ilmoitettu tulorekisteriin väärin. Ilmoittamisen virheestä on kyse esimerkiksi jos pakollinen tieto on ilmoitettu väärin tai se on unohdettu kokonaan ilmoittaa. Tiedot voi korjata korvaavalla ilmoituksella tai kokonaan mitätöimällä.

PwC tarjoaa asiakkailleen lähdeverotukseen liittyen kokonaisvaltaista palvelua. Tarjoamme asiakkaiden tarpeiden mukaan myös teknisiä ratkaisuja, joilla asiakas voi tehokkaasti täyttää maksajan velvollisuuksia.