PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Säätiöiden sähköinen tilinpäätösraportointi PRH:lle

PRH siirtyy vaiheittain säätiöiden tilinpäätöstietojen vastaanottamiseen sähköisessä iXBRL-muodossa. PRH käynnisti vuonna 2019 säätiöiden vuosiselvityksiä koskevan kokeilun, jota on tehty yhdessä muutaman säätiön kanssa. Kokeiluvaiheessa on laadittu alustava taksonomia eli tilinpäätöksen tekninen sisältömääritys. Kokeiluvaiheessa mukana olleet säätiöt laativat rakenteisen tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja toimittivat sen PRH:lle vuonna 2020.

Näillä näkymin säätiöt voivat toimittaa iXBRL-vuosiselvityksen PRH:lle vuonna 2022, jolloin raportoinnin kehittämiseen pyritään osallistamaan myös ohjelmistotaloja, jotta ohjelmistojen ja PRH:n välille saataisiin lähitulevaisuudessa luotua rajapinta säätiöiden vuosiselvitysten sähköistä raportointia varten. Toistaiseksi ei ole asetettu ajankohtaa, jolloin säätiöt olisivat velvoitettuja raportoimaan iXBRL-muodossa.