PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Säätiöiden valvonta tuo luottamusta säätiötoimintaan

Säätiöiden toimintaa valvotaan. Säätiöiden valvonnasta huolehtii Patentti- ja rekisterihallituksen alainen säätiörekisteri. Rekisteriviranomaisen tehtävänä on valvoa, että säätiön toiminnassa noudatetaan säätiölakia ja säätiön sääntöjen määräyksiä. Voimassaoleva säätiölaki, joka tuli voimaan 1.12.2015, tehosti säätiövalvonnan toimintamahdollisuuksia esimerkiksi laajentamalla valvojan tiedonsaantioikeuksia ja parantamalla viranomaisten välistä yhteistyötä.