PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Siirtohinnan ja tullausarvon yhteensopivuuden mahdottomuus – EUT Hamamatsu C-529/16

Euroopan unionin tuomioistuin on 20.12.2017 antamallaan tuomiolla Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH C-529/16 vihdoin ottanut kantaa siirtohinnoittelun soveltumiseen tullausarvon määrittämismenetelmänä. Asiassa oli kyse siitä, että Saksaan sijoittautunut tytäryhtiö oli ostanut maahantuomiaan tavaroita Japanissa sijaitsevalta emoyhtiöltä ja emoyhtiö laskutti tavaroista konsernin sisäisen hinnan. Siirtohinnasta oli sovittu kyseisen konsernin ja Saksan veroviranomaisten välillä.