PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Sijoitusrahastoja koskevat muutokset verolakeihin vahvistettu

Säädökset tuloverolain ja lähdeverolain muuttamisesta on vahvistettu 12.4.2019. Uudistusten tarkoitus on selkiyttää sijoitusrahaston määritelmää ja varmistaa kotimaisten ja ulkomaisten rahastojen yhtenevä verokohtelu. Uudistukset ovat merkittäviä ulkomaisten rahastojen kannalta.