PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Sote- ja muut verottomat toimialat arvonlisäverovalvonnan painopisteenä vuonna 2023

Verohallinnon tiedotteen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on erityisesti arvonlisäverovalvonnan painopisteenä vuonna 2023. Valvontaa kohdennetaan myös muihin kokonaan tai osittain arvonlisäverottomiin toimijoihin esimerkiksi koulutus- ja rahoitustoimialoilla.

Mid adult female therapist discusses something with military veteran in coffee shop.

Myös yleishyödyllisten yhteisöjen on syytä tiedostaa ja tarkastella, että niiden veroton toiminta edelleen palvelee ja on linjassa yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamisen kanssa. Maailman tilanteen ja julkisen rahoituksen tiukentumisen seurauksena yleishyödylliset yhteisöt ovat voineet joutua kehittämään ja löytämään uusia tapoja toimintansa rahoittamiseksi. Erilaisten yhteistyö- ja palvelusopimusten tulovero- ja arvonlisäverovaikutukset on kuitenkin tärkeää huomioida uusia toimintamalleja suunniteltaessa. Jos toiminta lähenee kilpailluilla markkinoilla tapahtuvaa kaupallisten toimijoiden toimintaa, voi Verohallinto kilpailuneutraalisuuteen vedoten haastaa, että kyse on yleishyödyllisen yhteisön veronalaisesta tulosta.