PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Strategit apuun

Strategy&-yhtiöstä (ent. Booz & Company) tuli osa PwC:tä. Mitä Strategy&:ssä oikein tehdään? Partneri Hannu Suonio kertoo.

Millaisissa tilanteissa Strategy& käytännössä auttaa?

Tärkein tehtävämme on auttaa yrityksen johtoa keskeisimmissä ja vaikeissa bisnesongelmissa. Etsimme niihin toteuttamiskelpoiset ratkaisut.

Millaisia nämä ongelmat yleisimmin ovat?

Ne voidaan jakaa karkeasti neljään ryhmään. Niistä ensimmäisessä yrityksellä on edessään strategiatasoisia hankkeita. Yrityksessä pohditaan esimerkiksi, miten ja minne bisnes voisi kasvaa ja laajentua. Bisnesportfoliota ollaan ehkä uusimassa. Toinen on yrityskaupat, joissa autamme yritystä yhdessä PwC:n asiantuntijoiden kanssa. Meitä tarvitaan myös organisaation kehittämisessä ja uudelleen organisoinnissa, jotta se saadaan toimimaan paremmin. Lisäksi yritykset kääntyvät puoleemme hakiessaan kustannussäästöjä ja tehostaessaan toimintaansa.

Miten työ on muuttunut sen jälkeen, kun Strategy&:stä tuli osa PwC:tä?

Yhteistyö syventyy vaiheittain. Vielä toistaiseksi olemme omissa tiloissa ja toimimme tiiminä aika tavalla samoin kuin ennen. Varsinainen isompi integraatio toteutettiin kesällä 2015, jolloin saimme tiiviimmin kollegoita uusiin projekteihin. Mutta jo nyt meillä on lukuisia synergiaetuja esimerkiksi yrityskaupoissa ja muissakin projekteissa. Yhdessä PwC:n kanssa meillä on tarjota entistä syvällisempää apua myös vaikkapa fuusion jälkeiseen tilanteeseen, jotta haltuunotto sujuu hyvin ja sulautuminen luo konkreettisia mahdollisuuksia arvonluontiin.

Millaisia projekteja teillä on viime aikoina ollut?

Käytännön esimerkki on seuraava: Eräässä suomalaisen konsernin yksikössä oli ongelmia. Se ei yltänyt kannattavuustavoitteisiin eikä ollut varmaa, miten se kehittyisi jatkossa. Selvitimme, mistä kannattavuuden ongelmat johtuivat ja tutkimme, miten kilpailukykyä ja tulosta olisi mahdollista parantaa myös tulevina lähivuosina.

Analysoimme laajasti, miten heidän tulisi hinnoitella tuotteensa sekä esimerkiksi, miten projektit kannattaa aikatauluttaa. Myös projektien toteuttamisia käytiin läpi ja tutkittiin, olisiko mahdollista viedä niitä läpi pienemmällä miehityksellä. Ulkopuolisten palveluiden ostot selvitettiin.

Paneuduimme samalla hyvin strategisiin kysymyksiin, kuten oliko yritys mukana sille oikeissa bisneksissä vai pitäisikö portfoliota muokata.

Teimme kolmen vuoden suunnitelman, jonka aikana toteutetaan 40 alaprojektia. Olimme mukana siihen asti, kunnes kehityshankkeet saatiin niin konkreettisiksi, että asiakas koki pystyvänsä hoitamaan toimeenpanon itse.

Projektin läpiviennistä on vasta vajaa vuosi aikaa, mutta jo nyt nähdään merkittävä kannattavuuden parannus.

Kuinka saatte asiakasyritysten henkilöstön mukaan isoihin muutoksiin?

Isoissa muutoksissa olemme konkreettisesti mukana tekemässä töitä yhdessä asiakkaan kanssa tämän tiloissa. Muutokset eivät onnistu, ellei niitä suunnitella ja tehdä yhdessä. Kehitystiimit rakennetaan asiakkaan henkilöstöstä, jolloin tilanne ja sen ratkaisut on helpompi ymmärtää ja hyväksyä. Meidän tehtävä on tuoda sisältöosaamisen lisäksi analyyttista osaamista ja esittää toteuttamiskelpoisia ratkaisuja.

Millainen palaute lämmittää mieltä?

Esimerkiksi tilanne, kun yrityksen johto sanoo olevansa erittäin tyytyväinen meidän työhömme. Että he saivat meiltä vielä enemmän kuin olivat odottaneet. Mieleen on jäänyt myös loppuraportointitilaisuus, jossa meitä vastassa oli erittäin tyytyväinen toimitusjohtaja shamppanjan kera. Myös oman tiimin kiitokset ja sen jäsenten hyvä urakehitys lämmittävät mieltä.