PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Suomalaisten työeläkeyhtiöiden vakavaraisuus

Tilanne 22.4.2020 Finanssisektorin viimeaikaisten, COVID-19-epidemian aiheuttamien voimakkaiden muutosten johdosta Suomen PwC on arvioinut suomalaisten työeläkeyhtiöiden vakavaraisuutta 22.4.2020. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuus on kohentunut osakemarkkinoiden toivuttua maaliskuun pohjalta yli 20 % koronapelkojen laantuessa. Edellisen raportointihetken 15.4. jälkeen vakavaraisuus ja pääomamarkkinat ovat pysytelleet kuitenkin melko stabiileina.

Vakavaraisuusaste kuvastaa omien varojen suhdetta suhteessa eläkevastuuseen, ja on siten taloudellisen tilan indikaattori.  Mitä alhaisempi vakavaraisuusaste, sen todennäköisempää yhtiön ajautuminen vararikkoon on. Vakavaraisuusasema puolestaan tarkoittaa omien varojen suhdetta sijoitusten riskillisyyteen. Mitä pienempi vakavaraisuusasema, sitä korkeampi on yhtiön ottama riski suhteessa sen omiin varoihin. 

Vakavaraisuusaste

Analyysimme mukaan keskimääräisen TyEL-toimijan vakavaraisuusaste on pudonnut vuoden 2020 aikana 7,7 %-yksikköä, ollen 22.4. 120,6 %. Lisäksi työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusasemat ovat pudonneet merkittävästi vuoden 2019 lopusta. Keskimääräisen TyEL-toimijan vakavaraisuusasema 22.4.2020 oli 1,50, kun se oli 1,67 vuoden vaihteessa. 

Analyysissä on oletettu, että työeläkeyhtiöt eivät ole aktiivisesti muuttaneet allokaatiotaan 31.12.2019 jälkeen.

Vakavaraisuusasema

Arviomme mukaan koko eläkejärjestelmän varallisuutta, jota 31.12.2019 oli TELAn mukaan n. 215 miljardia euroa, on hävinnyt vuoden 2020 aikana noin 19 miljardia euroa. 

Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuus on kohtuullisella tasolla, mutta noin 40 %:n osakehintojen pudotus 22.4. hintatasoilta saattaa viedä heikoimman vakavaraisuuden omaavat työeläkeyhtiöt vakavaraisuusrajalle. Mitä lähemmäs vakavaraisuusraja tulee, sitä kovempi paine työeläkeyhtiöillä on myydä riskillisiä sijoituksia pois. 

STM kertoi 16.3.2020 tiedotteessaan, että työeläkeyhtiöt saavat poiketa vakavaraisuussäännöksistä taloustilanteen vuoksi. STM päätti 27.3.2020 Valtioneuvoston asetuksella (144/2020) pidentää taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman toteuttamisen määräaikaa kolmeen vuoteen.

Seuraamme markkinoiden kehitystä ja päivitämme tiedon suomalaisten työeläkeyhtiöiden vakavaraisuustilanteesta toistaiseksi viikoittain.

 

Lisätietoja:

Marko Lehto
020 787 8216
marko.lehto@pwc.com

Markku Kukkala
020 787 8215
markku.kukkala@pwc.com

 

Tutustu:

COVID-19-skenaarioanalyysi vakuutusyhtiöiden talouden ennustamisessa

 


Tilanne 15.4.2020

Vakavaraisuusaste

 

Analyysimme mukaan keskimääräisen TyEL-toimijan vakavaraisuusaste on pudonnut vuoden 2020 aikana 7,6 %-yksikköä, ollen 15.4. 120,7 %.  Lisäksi työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusasemat ovat pudonneet merkittävästi vuoden 2019 lopusta. Keskimääräisen TyEL-toimijan vakavaraisuusasema 15.4.2020 oli 1,49, kun se oli 1,67 vuoden vaihteessa. 

Analyysissä on oletettu, että työeläkeyhtiöt eivät ole aktiivisesti muuttaneet allokaatiotaan 31.12.2019 jälkeen.

Vakavaraisuusasema

 

Arviomme mukaan koko eläkejärjestelmän varallisuutta, jota 31.12.2019 oli TELAn mukaan n. 215 miljardia euroa, on hävinnyt vuoden 2020 aikana noin 19 miljardia euroa. 

Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuus on kohtuullisella tasolla, mutta noin 40 %:n osakehintojen pudotus 15.4. hintatasoilta saattaa viedä heikoimman vakavaraisuuden omaavat työeläkeyhtiöt vakavaraisuusrajalle. Mitä lähemmäs vakavaraisuusraja tulee, sitä kovempi paine työeläkeyhtiöillä on myydä riskillisiä sijoituksia pois.