PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
31.03.2020|

Suomen hallitus on päättänyt jatkaa liikkumista koskevia rajoituksia

Suomen hallitus on 30.3.2020 päättänyt jatkaa toimenpiteitä liikkumisen rajoittamiseksi 13.5.2020 asti COVID-19-tilanteen takia. Asia odottaa vielä eduskunnan käsittelyä. 

Suomen rajaliikennettä rajoitettiin alun perin 19.3. ja 13.4.2020 välisenä aikana siten, että vain välttämätön työmatkaliikenne tai muu välttämätön liikenne Suomeen on sallittua. Lisäksi Suomen kansalaiset ja muut Suomessa asuvat henkilöt ovat edelleen oikeutettuja palaamaan Suomeen. Ulkoministeriö kehottaakin suomalaisia palaamaan Suomeen heti kun mahdollista.

Suomessa asuvat EU-kansalaiset voivat palata Suomeen, jos he ovat rekisteröineet oleskeluoikeutensa. Kolmannen maan kansalaisten voivat puolestaan palata Suomeen, jos heidän oleskelulupansa on voimassa ja heidän kotinsa on säilynyt Suomessa. Sen sijaan kolmannen maan kansalainen, jolle on myönnetty ensimmäinen oleskelulupa ja jonka olisi tarkoitus saapua Suomeen ensimmäistä kertaa, ei enää huhtikuun alusta lähtien saa saapua Suomeen, ellei kyse on välttämättömästä liikenteestä.  

Suomen suurlähetystöt ovat edelleen kiinni, mutta Maahanmuuttovirasto jatkaa hakemusten käsittelyä

Suomen suurlähetystöt ovat edelleen kiinni. Uusien oleskelulupahakemusten osalta tämä käytännössä tarkoittaa, että hakemusten käsittely ei tule etenemään ennen kuin suurlähetystöt aukeavat ja hakija käy siellä tunnistautumassa. Normaalisti hakijan tulee käydä tunnistautumassa kolmen kuukauden sisällä siitä kun hän on jättänyt hakemuksen sähköisesti. Maahanmuuttoviraston tiedotteen mukaan tunnistautumisaikaa on nykyisten olosuhteiden johdosta pidennetty 31.8.2020 asti.

Maahanmuuttovirasto pysyy puolestaan auki ja esimerkiksi jatkolupahakemuksiin liittyviä tunnistautumiskäyntejä järjestetään edelleen. Joitakin viivästyksiä voi kuitenkin olla tiedossa, sillä työ- ja elinkeinoministeriö on tiedottanut viranomaisten priorisoivan huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömäksi katsottavat työperusteiset ensimmäiset oleskelulupahakemukset. Maahanmuuttovirasto on puolestaan tiedottanut, että lupahakemusten käsittely jatkuu tilanteesta huolimatta. Uusia päätöksiä ja oleskelulupakortteja toimitetaan edelleen, vaikka hakija ei tällä hetkellä pysty saapumaan Suomeen maahantuloa koskevien rajoitteiden vuoksi. 

Tilanne elää koko ajan ja voimassa olevat rajoitukset voivat muuttua nopealla aikataululla.