PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Suomen tulli: EU:n ulkopuolelle sijoittautunut yhtiö ei voi enää toimia viejänä vienti-ilmoituksella

Viejän määritelmä tullilainsäädännössä on aiheuttanut hämmennystä jo usean vuoden ajan. Vuoden 2018 kesällä julkaistiin asetus (2018/1063/EU), jonka myötä viejän määritelmää tarkennettiin (katso aiempi uutisemme): viejän on oltava sijoittautunut EU:n tullialueelle. Esimerkiksi alv-rekisteröityminen Suomessa tai EORI-numero eivät yksistään riitä täyttämään sijoittautumisen edellytyksiä. Käytännössä Suomen tulli oli kuitenkin tähän saakka hyväksynyt viejänä toimimisen EU:n ulkopuolelle sijoittautuneille toimijoille.

Suomen tulli on nyt julkaissut viejän määritelmästä uuden tiedotteen, jossa se tarkentaa vaatimuksiaan viejän EU:hun sijoittautumisen suhteen. Lisäksi tulli on tarkentanut, miten EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen toimijan tiedot ilmoitetaan vienti-ilmoituksella, mikä on tarpeellista esimerkiksi viennin arvonlisäverottomuuden todistamisessa.

Viejällä pitää määritelmän mukaan olla toimivalta määrittää tavaroiden viennistä. Viejällä tarkoitetaan lisäksi kaikkia EU:n tullialueelle sijoittautuneita toimijoita, jotka ovat sellaisen sopimuksen osapuolina, jonka mukaisesti tavarat on määrä viedä EU:n tullialueelta. Käytännössä viejänä tullin vienti-ilmoituksella voi olla esimerkiksi EU:hun sijoittautunut EU:n ulkopuoliselle toimijalle tavarat myynyt myyjä tai EU:hun sijoittautunut huolitsija.

Suomesta EU:n ulkopuolelle tavarakauppaan harjoittavien yhtiöiden ja heidän palveluntarjoajien on jatkossa huomioitava mm. seuraavat asiat:

  • Viejänä tulli-ilmoituksella ei voi olla EU:n ulkopuolelle sijoittautunut toimija.
  • Viejän voi olla EU:hun sijoittautunut sopimusosapuoli, kuten sopimusosapuoli sopimuksessa,  jonka mukaan tavara on määrä viedä EU:n ulkopuolelle (esimerkiksi kuljetusliike).
  • Viejäksi ilmoitukselle merkitty osapuoli on vastuussa viennin oikeellisuudesta, jolloin mahdolliset sanktiot väärin tehdystä ilmoituksesta kohdistetaan vienti-ilmoituksella ilmoitettuun viejään. Tämä on huomioitava esimerkiksi sopimuksissa kuljetusliikkeen kanssa.
  • EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen toimijan tiedot ilmoitetaan lisäkoodilla FIXFY tulliselvitettävän erän tiedoissa. Liiteasiakirjana ilmoitetaan sen laskun numero, johon vienti-ilmoitus perustuu.
  • Jos sopivaa sopimusosapuolta viejäksi ei ole toimitusketjussa käytettävissä, muutoksella voi olla vaikutusta myös käytettäviin toimitusehtoihin ja arvonlisäverokäsittelyyn.