PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
01.04.2019|

Suomessa asuvien Britannian kansalaisten kotikuntarekisteröinti

Britannian EU-eron astuessa voimaan myös Britannian kansalaisten asema Suomessa tulee muuttumaan. Mikäli EU-ero tapahtuu sopimuksella, Britannian kansalaisten oleskeluoikeudessa ei tapahdu muutosta siirtymäkauden aikana. Sopimuksettomaan eroon on Suomessa varauduttu 30.3.2019 voimaan tulleella erillislailla, jonka ansiosta Britannian kansalaiset säilyttävät siirtymäkauden ajan oleskeluoikeutensa Suomessa siinä tapauksessa, että ovat rekisteröineet EU-kansalaisen oleskeluoikeutensa.

Ulkomaalaisen kotikunta määräytyy kotikuntalain mukaan. EU-kansalaisilla on oikeus kotikuntaan samaan tapaan kuin Suomen kansalaisilla. Kolmannen maan kansalaisilla on oikeus kotikuntaan vain tietyin, erikseen määritellyin edellytyksin. EU-eron jälkeen Britannian kansalaiset katsotaan kolmannen maan kansalaisiksi. Jotta Suomessa asuvan Britannian kansalaisen on mahdollista saada ja säilyttää kotikunta ja sen myötä tulevat kuntalaisen oikeudet myös EU-eron jälkeen, tulee hänen varmistaa, että hän on tehnyt oleskeluoikeuden rekisteröinnin lisäksi myös kotikuntarekisteröinnin maistraatissa.

On hyvä huomata, että oleskelun laillisuus ei ole pelkästään työntekijän henkilökohtainen asia, vaan myös työnantajalla on velvollisuus huolehtia, että työntekijät oleskelevat laillisesti maassa ja heillä on työnteko-oikeus Suomessa.

People & Organisation -ryhmämme asiantuntijat auttavat työntekijöiden oleskelulupien ja viranomaisrekisteröintien sekä työnantajavelvoitteiden kanssa. Ota yhteyttä!