PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tangoon tarvitaan kaksi – treasuryn ja digitalisaation tanssiinkutsu

Ihmisen ja koneen liitto nousee odotetusti tärkeäksi mahdollistajaksi tulevaisuuden rahoitustoiminnoissa. Mielenkiintoista on tieto siitä, missä määrin kansainväliset yritykset ovat jo onnistuneet hyödyntämään teknologiaa arjen kumppanina sekä missä prosesseissa ja millä työkaluilla rahoitusjohtajat näkevät merkittävimmät mahdollisuudet lähitulevaisuudessa.

Vastauksia antaa PwC:n globaali Treasury Benchmarking Survey, johon tänä vuonna osallistui 238 yhtiötä 37 maasta. Selvitykseen osallistuneet yhtiöt toimivat 21 toimialalla ja keskimäärin noin 10 miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihdolla. Iloksemme myös useita suomalaisia merkittäviä kansainvälisiä konserneja osallistui selvitykseemme.

Treasuryn rooli jatkanut laajentumistaan

Jo edellisessä selvityksessämme kaksi vuotta aiemmin oli nähtävissä entistä vahvemmin treasuryn eli organisaation rahoitus- ja sijoitustoimintojen muuttuva rooli kohti strategisempaa liiketoiminnan kumppanuutta.

Tämän vuoden tuloksissa on entistäkin selvemmin nähtävissä, että rahoitustoiminto alkaa olla enemmänkin kokonaisvaltainen prosessi kuin erillinen organisaatio yhtiön sisällä. Lisäarvoa tuottava rooli käyttöpääoman hallinnassa ja M&A-tukena oli korostunut. 

Treasuryn rooli jatkaa laajentumistaan ja vastuualueet monipuolistuvat: vastaajista peräti 85 % – selvästi entistä useampi – kuvaa rahoitustoimintoaan yritykselle lisäarvoa tuottavaksi palvelukeskukseksi. Digitalisaation myötä tehokkaammat työskentelytavat mahdollistavat muuten melko ohuiksi havaittujen rahoitusfunktioiden keskittymisen substanssiin eli kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan ja lisäarvon tuottamiseen prosessien suorittamisen sijaan.

Digitaalisen treasuryn edelläkävijät

Teknologia ei ole itseisarvo, olennaista on sen hallittu valjastaminen organisaation ja prosessien tarpeisiin. Teknologiahumpan tanssiminen saattaa saada vain pään pyörälle, jos teknologia houkuttelee huonosti valmistautuneen mukaansa kaikkien huulilla olevan hypetyksen voimalla. Usein kuitenkin tämän robotiikkahypen takana on pitkälti samoja vanhoja työkaluja, automaattista tietojenkäsittelyä.

Kuten tähänkin asti, sen valjastaminen hyötykäyttöön vaatii ymmärrystä olemassa olevista prosesseista sekä selkeästi määritellyn tavoitteen.

Hallittuun ja hillittyyn tangoon tarvitaan kaksi, pelkät uudet hypetetyt teknologiset työkalut eivät riitä viejäksi. Haastattelemamme yritykset toivat esiin uusien työkalujen mielenkiintoiset mahdollisuudet, mutta onnistuneimmat digitaalisen kehitystyön menestystarinat ovat syntyneet, kun tanssiaskeleet eli tavoitteet on rauhassa mietitty ja transformaatio hallittu ihmisen ja koneen liitto. 

Selvityksemme yhteenvedosta voit lukea tarkemmin vaikkapa esimerkkejä treasuryn digitaalisen transformaation askelmerkeistä. Sieltä löytyy myös mielenkiintoinen kuvaus siitä, minkälainen voisi olla treasury-tiimin digitaalinen työpäivä ja minkälaista osaamista yrityksen rahoitusjohto tulevaisuudessa erityisesti arvostaa.

Tutustu Global Treasury Benchmark Survey -tuloksiin ja ota yhteyttä, mikäli sinulla herää kysymyksiä!

 

Kirjoittaja vastaa PwC Suomen tilintarkastuspalveluiden Corporate Treasury -asiakkaista. PwC:n globaaliin Corporate Treasury Solutions -tiimiin kuuluu 600 rahoituksen erityisasiantuntijaa 150 maassa.