PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
15.12.2023|

Tasapuolisen kohtelun vaatimus erityisesti liikkeen luovutuksen jälkeen

Oikeuskäytännön mukaan työnantajalla on velvollisuus mahdollisuuksiensa mukaan pyrkiä korjaamaan työntekijöiden väliset palkkaerot kohtuullisessa ajassa ja myös silloin, kun palkkaeroja on pidettävä sinänsä perusteltuina. Työsopimuslakiin perustuva työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimus merkitsee palkkauksen osalta sitä, että samasta tai samanarvoisesta työstä tulee maksaa sama palkka ja että palkanlaskennan ja sen määräytymisperusteiden tulisi olla yhteneväiset.

NYC PwC employees working in the office; PWC-NYC_042118_1082.jpg, Web ready images available in DPE