PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tekoälyn trendit 2021: mitä yritysten kannattaa pitää silmällä?

Vaikka vuosi 2020 oli monelle organisaatiolle vaikea, yritykset panostavat kasvavissa määrin tekoälyyn (AI). Neljännes PwC:n AI predictions 2021 -selvitykseen vastanneista USA:ssa toimivista yrityksistä kertoi tekoälyn laajentuneesta hyödyntämisestä. Edellisvuonna määrä oli 18 %. Yli 50 % muista vastaajista on menossa vahvasti samaan suuntaan ja ovat jo saaneet tekoälyn hyödyntämisestä hyötyjä muun muassa koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin vastaamisessa.

Tekoälyn valjastamiseksi liiketoiminnan tueksi ja tehostamiseksi on selvityksen mukaan toki vielä ratkaistava monia asioita. Esimerkiksi strategia henkilöstön osaamiseen, organisaatiorakenne, liiketoimintastrategia ja riskienhallintastrategia ovat useimmissa yrityksissä vielä keskeneräisiä tekoälyn kehityksen nopeuteen verrattuna.

AI predictions 2021 -selvityksestä nousi esiin seuraavia trendejä:

1. Tekoälyinvestoinnit tulevat kasvamaan

Investoinnit tarkoittavat sekä uusien käyttötapojen kehittämistä että budjettia. Lisäpanostuksilla haetaan niin liikevaihdon kasvua, parempia päätöksiä kuin asiakastyytyväisyyden parantamista.

Lue lisää ja katso vinkit mm. siihen,  mitä voit tehdä tekoälyinvestointien maksimoimiseksi

2. Tekoälyn avulla saadaan nopeampia ja parempia päätöksiä

Saadaksemme tekoälystä apua pitkällä aikavälillä, sen täytyy toimia strategisena kumppanina. Tekoälyn avulla voidaan ennustaa esimerkiksi markkinamuutoksia tai hankintaketjun riskejä.

Lue lisää mm. vastaajayritysten saamista hyödyistä sekä vinkit tekoälyn tuomiseksi osaksi strategista suunnittelua

3. Vastuullinen tekoäly

Vastuullinen tekoäly on ainoa tapa hallita riskejä. Kun tekoälyä käytetään apuna bisneskriittisten ja arkaluontoiseen dataan perustuvien päätösten tekemisessä, on ymmärrettävä, mitä tekoäly tekee ja miksi. Tekeekö se tarkkoja, ennakkoluuloista tietoisia päätöksiä? Kajoaako se jonkun yksityisyyteen? Tätä moneen kykenevää teknologiaa on pystyttävä hallitsemaan ja seuraamaan.

Lue lisää mm. keinoista tekoälyn vastuullisuuden parantamiseen

4. Uudet osaamisstrategiat nousussa

Pitkällä aikavälillä tekoäly tuo työpaikkoja, mutta pestit eivät esim. IT-tiimeissä ole nykyisenlaisia. Tulevaisuuden osaajilta vaaditaan tieteentekijämäistä lähestymistapaa työskentelyyn: testaamista, erilaisia kokeiluja ja jatkuvaa oppimista.

Lue lisää mm. yritysten osaajahaasteista sekä vinkit henkilöstön tekoälyvalmiuksien parantamiseen

5. Tekoälystä johtuva uudelleenorganisoituminen kiihtyy

Tekoäly ja siihen liittyvät päätökset vaikuttavat koko yritykseen. Ellei yrityksen sisällä jo nyt jaeta dataa, osaamista ja tekoälymalleja tehokkaasti, uudelleenorganisoituminen on yhteistyön tekemisen näkökulmasta välttämätöntä.

Uudelleenorganisoituminen on muutakin kuin siilojen hävittämistä. Se vaatii myös kulttuurin muutosta siten, että kaikki päätökset pohjautuvat aikaisempaa enemmän dataan sekä ennusteisiin, jotka tekoäly datasta tuottaa.

Lue lisää ja katso vinkit organisoitumiseen

 

AI predictions -selvitys tehtiin yhdysvaltalaisista yrityksistä, mutta näemme samat trendit myös suomalaisissa yrityksissä etenkin niiden osalta, jotka ovat pidemmällä tekoälyn hyödyntämisessä. Samalla tarve kirkastaa tai päivittää datastrategiaa on noussut viimeisen vuoden aikana yhä tärkeämmäksi prioriteetiksi useille suomalaisille yrityksille.