PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tilintarkastaja pääsee isoihin pöytiin

Miksi tilintarkastajaksi – osa 6. Tässä juttusarjassa Eero Kotilainen muistelee tilintarkastajana viettämiään vauhdikkaita ja kokemusrikkaita vuosia.

Uran edetessä roolit muuttuivat yhä mielenkiintoisemmiksi ja tilintarkastussipulin kerrokset lisääntyivät. Samalla työhön kuului yhä tiiviimpää kanssakäymistä asiakkaan edustajien kanssa. Oli suunnittelu- ja statuspalavereita, kirjanpitokysymysten pohtimista, projekti- ja prosessiläpikäyntejä, raportointia, laskutukseen ja rahaan liittyvää asiaa sekä erilaisten käytännön ongelmien ratkomista. Kaikki tämä kanssakäyminen toi valtavaa rikkautta omaan kehitykseen tilintarkastajana ja ylipäätään ihmisenä.

Ennen jatkamista on iso disclaimeri paikallaan: Tilintarkastajana oli palkitsevaa tehdä töitä kaikenlaisissa erilaisissa tehtävissä olevien ihmisten kanssa. Tittelillä tai positiolla ei ollut merkitystä sen kannalta, ketkä olivat arvokkaita yhteistyökumppaneita. Tässä jutussa keskityn kuitenkin laajaan, johtotehtävissä olevien ihmisten kirjoon, joiden kanssa pääsin tekemisiin. Tämä oli yksi, nimenomaan tilintarkastajan roolin tarjoama ainutlaatuinen mahdollisuus.

Tilintarkastajana opin johtamisesta ilmiönä paljon ja vastaan tuli eri tavoin inspiroivia johtajia. Jotkut olivat loistavia puhujia, jotka kertoivat asioista niin mielenkiintoisella tavalla, että kuunteleminen oli suuri nautinto. Toisessa ääripäässä olivat ne, joiden minimalistisen ulosannin takaa muodostui ajan saatossa ihailtavan vankka osaaminen sekä näkemyksellinen ja systemaattinen ote johtamiseen.

Visiot, filosofiat ja arvot

Erityisen valaisevaa oli se, miten erilaiset johtajat käsittelivät haasteita ja ongelmatilanteita. Oli myös kiehtovaa seurata eri yrityksissä vallitsevia kulttuureja ja tutkia, tai ainakin arvailla syy-seuraussuhteita johdon toiminnan ja organisaatiossa päivittäin nähtävissä olevien ilmiöiden välillä. Uran edetessä, kun tapasi samoja ihmisiä säännöllisesti vuodesta toiseen, erottui joukosta henkilöitä, joita oppi erityisen vahvasti kunnioittamaan johtajina ja ihmisinä.

Opin kunnioittamaan erityisesti niitä, joita ohjasivat selvät visiot ja tavoitteet, ja jotka kykenivät pitkäjänteisesti tekemään työtä, joskus tylsää ja epäpalkitsevaakin sellaista, tavoitteiden saavuttamiseksi.

Näin siitäkin huolimatta, että matkan varrella tuli kritiikkiä, valitusta, vastarintaa ja päälle vielä houkutuksia valita erilaisia, lyhyellä tähtäimellä herkullisemmalta vaikuttavia suuntia. Tällä saralla matkan varrelta takataskuun jäi paljon oppeja, monet yksinkertaisten ja hauskojen lausahdusten muodossa, jotka palaavat erilaisissa tilanteissa tärkeinä ohjenuorina mieleen.

Opin arvostamaan ja kunnioittamaan erityisesti heitä, jotka osoittivat ”koviin” tavoitteisiin pyrkimisen rinnalla sitoutumista vahvoihin ja kirkkaisiin arvoihin, erityisesti suoraselkäisyyteen ja avoimuuteen. Silloinkin – tai erityisesti silloin – kun näiden mukainen toiminta oli siinä hetkessä epämukavaa tai epäedullista.

Johdon arvoilla oli iso merkitys myös tilintarkastuksen käytännön tekemiseen.

Niissä yrityksissä, joissa johto osoitti omalla toiminnallaan vahvaa esimerkkiä avoimuuden ja rehellisyyden puolesta, oli tilintarkastus eri maata verrattuna varautuneempiin organisaatioihin. Ikävätkin asiat kerrottiin suoraan siten kuin ne olivat, ja näin päästiin suoraan puhumaan faktoista ja ratkaisuista. 

Havaitsin, että johdon näyttämällä esimerkillä (tone at the top) on iso merkitys, joka ”valuu” tehokkaasti organisaatiossa alaspäin. Kun alaiset näkevät, että pomo yrittää tehdä asiat oikein, myöntää heti virheet ja ottaa niistä oppia, muuttuu myös alaisten toiminta. Ja kun alaisten toiminta muuttuu, toistuu parhaassa tapauksessa sama ilmiö myös heidän alaisten kanssa ja niin edespäin.

Tarkastusvaliokunta – Tilintarkastajan Super Bowl

Kokemuksen myötä työnkuvaan tuli raportointi asiakkaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle, mihin monella tapaa huipentui ja tiivistyi kaikki tarkastuksessa tehty työ. Tällä tasolla työskentely yhdessä toimeksiannon johtajan kanssa oli ainutlaatuinen paikka seurata, miten isojen yritysten suurimpia ja vaikeimpia kysymyksiä käsiteltiin ja ratkottiin. Tämä oli myös kuumottavin osa työtä – erityisesti ensimmäisillä kerroilla. Oli väistämättäkin epävarma fiilis. Mitä asiaa minulla, perusjätkällä, olisi muka mennä kertomaan Suomen talouselämän eliitille yhtään mitään?

Mieleeni ei vuosien varrella kuitenkaan jäänyt yhtään tämän tason kokousta, jossa olisi ollut epämiellyttävä ilmapiiri. Päinvastoin, jopa silloin kun yhtiöillä oli haasteita ja vaikeita asioita pöydällä, oli tunnelma aina ystävällinen ja rakentava. Mutta siitä huolimatta oli selvää, ainakin omassa mielessäni, että paha moka näissä piireissä olisi ollut firman ja oman urakehityksen kannalta potentiaalisesti erittäin epäsuotuisa. Onneksi pikkuhiljaa, kun valiokunnissa kävi kvartaalista toiseen, syntyi ihan hyvät rutiinit sekä valmistautumisen että itse tilaisuuden osalta. 

Alleviivattakoon nyt vielä, että itsensä löytäminen tällaisista paikoista oli todella iso ja omaan taustaani peilaten käsittämätön juttu. En missään tapauksessa ole syntynyt tähän ”skeneen” tai tavoitellut siihen pääsyä, mutta olen iloinen, että pääsin kokemaan sen ja vielä niin aikaisessa vaiheessa uraa. Tästä kiitos kuuluu tietenkin niille, jotka uskoivat minuun ja antoivat tilaisuuksia, coachausta ja tukea matkan varrella.

Isoja uutisia ja merkityksellisiä suhteita

Kun oli päässyt näihin ”isoihin pöytiin”, pääsi sisäpiiriin seuraamaan isojen, etusivun talousuutisten syntymistä. Eräs tällainen tapaus oli, kun asiakkaallani oli iso ja paljon mediahuomiota saanut oikeusjuttu. Vihdoin, vuosien prosessin jälkeen oikeuden päätös oli luvassa. Koska kyseessä oli listayhtiö, sen täytyi antaa asiasta tiedote markkinoille viipymättä – käytännössä samalla hetkellä jolloin oikeuden päätös tuli julki. Päätös annettiin asianosaisille tutustuttavaksi paria tuntia ennen julkistamista. 

Tuon lyhyen aamun aikana yhtiön oli siis tutustuttava hyvinkin monimutkaisen oikeustapauksen päätökseen, arvioitava sen vaikutukset yhtiöön ja laadittava asiasta, mukaanlukien kirjanpidollisista vaikutuksista, markkinoille tiedote. Olimme kyseisenä aamuna yhtiön ylimmän johdon ja muutaman erityisasiantuntijan kanssa koolla tätä haastavaa ja jännittävää harjoitusta varten.

Oli mieletön juttu olla mukana todistamassa niin intensiivistä hetkeä, merkittävää käännekohtaa yhtiön historiassa sekä pääteemaa seuraavien päivien talousuutisissa.

Toinen ikimuistoinen tapaus oli yksi merkittävä yritysjärjestely, johon liittyviä salaisia valmisteluja tehtiin pari kuukautta intensiivisesti asiakkaan talousjohdon kanssa. Vaikka kyseessä oli iso firma, vain pieni kourallinen ihmisiä tiesi koko asiasta. Oma osallistumiseni tuli siitä, että tarkastusroolini myötä tunsin yhtiön liiketoiminnat, prosessit, järjestelmät ja henkilöt erittäin hyvin ja näin laajaa, järjestelyn kannalta arvokasta tuntemusta, oli vaikea löytää yhtiön omastakaan organisaatiosta. Kokonaisuudessaan salainen vaihe kesti pari kuukautta ja koko prosessi noin vuoden. Prosessin päätteeksi oli juhlallinen illallinen ja siinä puheita kuunnellessa ja menneen vuoden tapahtumia muistellessa koin olevani pienenä osana jotain todella merkittävää Suomen taloushistoriassa.

Asiakkaiden kaikenlaisten henkilöiden kanssa syntyi merkityksellisiä ja palkitsevia vuorovaikutussuhteita, joita nykyisessä roolissani usein muistelen lämmöllä. Tällä saralla tuli tässä kirjoittaessani mieleen, kun palasimme toisen poikani syntymän jälkeen sairaalasta kotiin ja ovelle tuotiin kaksi kukkalähetystä. Toinen omalta firmalta ja toinen tärkeimmältä asiakkaaltani. Siinä tilimies liikuttui.

 

Kirjoittaja on PwC:llä työskentelevä tilintarkastuksen asiantuntija Eero Kotilainen, KHT. Eero valmistui Haaga-Heliasta tradenomiksi 2009 ja aloitti työnsä PwC:llä samana vuonna. Hän toimi tilintarkastajana vuoteen 2018 asti, ja näiden kymmenen vuoden aikana hän erikoistui kansainvälisiin pörssiyhtiöihin ja erityisesti projektitoimintaa harjoittaviin yrityksiin. Nykyään Eero työskentelee asiantuntijana PwC:n Audit Transformation -ohjelmassa. Ohjelma tähtää tilintarkastuksen toimitusmallin laaja-alaiseen uudistamiseen, mikä liittyy niin teknologiaan ja sen hyödyntämiseen kuin toimintatapoihin ja johtamismalleihin. 


Miksi tilintarkastajaksi -sarjan muut osat:

Osa 1: Tilintarkastusalalle eksyminen

Osa 2: Ensimmäisten vuosien jyrkkä oppimiskäyrä tilintarkastuksen parissa

Osa 3: Lihaa luiden ympärille – kokemus tilintarkastuksesta karttuu ja vastuu kasvaa

Osa 4: Tilintarkastusuran kansainvälistyminen

Osa 5: Tilintarkastaja syventyy asiakkaisiin ja toimialoihin

Osa 7: Tilintarkastaja tiimien johtajana

Osa 8: Audit Transformation – tilintarkastaja siirtyy uusiin tehtäviin