PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tilityksiin liittyvä tilintarkastajan raportointi

Yhdistykset ja toiminnalliset säätiöt voivat saada hankerahoitusta julkiselta sektorilta, esimerkiksi ministeriöiltä tai muilta julkisen hallinnon yksiköiltä. Rahoitusta antaneiden ministeriöiden, virastojen ja laitosten antamiin rahoituspäätöksiin ja muuhun rahoittajan ohjeistukseen on syytä tutustua perusteellisesti. Niissä usein edellytetään dokumentoitua työajanseurantaa, kustannuspaikkakohtaista kirjanpitoa sekä hankintalain edellyttämiä menettelyjä. Usein avustusehtoihin sisältyy tilitysvelvollisuus hankkeen päätyttyä. Kollegani Miikka Vinnikainen kirjoitti syyskuussa 2019 hankerahoituksen ehdoista ja tilitysvaatimuksista