PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
04.02.2021|

Tiukentuneilla maahantulorajoituksilla merkittävä vaikutus EU- ja Schengen-kansalaisten työmatkaliikenteeseen

Päivitetty 18.3.2021 (rajoitusten voimassaolopäivämäärä)

Hallitus päätti tammikuussa kiristää maahantuloon liittyviä rajoituksia Suomessa entisestään pyrkiäkseen torjumaan paremmin uusien koronavirusmuunnosten leviämistä. Nykyiset rajoitukset ovat voimassa ainakin 17.4.2021 asti.

Tiukentuneet rajoitukset vaikuttavat nyt myös huomattavasti Suomen ja muiden EU- ja Schengen-maiden väliseen liikenteeseen, sillä vain välttämätön työmatkaliikenne maiden välillä on sallittua. Lisäksi Suomessa asuvat EU- ja Schengen-maiden kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä sekä muut oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa jo rekisteröineet EU- ja Schengen-maiden kansalaiset voivat normaalisti palata Suomeen. Sallittuun välttämättömään työmatkaliikenteeseen lukeutuu hyvin rajattu määrä yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittäviä työtehtäviä. 

Mikäli EU- tai Schengen-maan kansalainen on saapumassa Suomeen töihin ennen kuin hän on rekisteröinyt EU-kansalaisen oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa, tulee kutsuvan tahon tai työnantajan perustella henkilön maahantulo vapaamuotoisella erityisryhmähakemuksella, joka lähetetään Rajavartiolaitokselle sähköpostitse. 

Erityisryhmähakemusta käytetään nyt poikkeuksellisesti niiden työmatkalaisten osalta, joiden työtehtävä ei ole luokiteltu välttämättömien tehtävien joukkoon, mutta maahantulo voidaan katsoa muuten perustelluksi. Tällaisiksi tehtäviksi voidaan katsoa etenkin toimialan elpymisen, uuden kasvun, alueellisen talouden tai pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaamiseksi kriittiset tehtävät. 

Lisäksi muut mahdolliset välttämättömät syyt, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä kokonaisarvioinnin kannalta, on suositeltavaa perustella hakemuksessa.

Tällaisia seikkoja voivat olla esimerkiksi aiempi oleskelu Suomessa, työsuhteen tai komennuksen kesto, asunto tai muu majoitus valmiina Suomessa sekä muut mahdolliset siteet Suomeen.

Rajavartiolaitos konsultoi vastuuministeriötä ja tarvittaessa THL:ää, tekee linjauksen maahantulon välttämättömyydestä ja tiedottaa tästä hakijaa. On kuitenkin tärkeää huomioida, että kaikkea tarpeetonta matkustamista vältetään ja yllä mainituissa tapauksissakin lopullinen päätös maahanpääsystä tehdään rajatarkastuksen yhteydessä kokonaisarvioinnin pohjalta henkilön tilanteeseen perustuen. 

Sujuvan maahantulon varmistamiseksit tulee valmistautua esittämään asianmukaisten matkustusasiakirjojen lisäksi kaikki tarpeelliset dokumentit työmatkan tarkoituksesta, kuten työ- tai komennussopimus ja työnantajan kirjallinen vahvistuskirje todistukseksi työsuhteesta tai komennuksesta sekä työn välttämättömyydestä.

Lisää tietoa maahantulorajoituksista sekä erityisryhmähakemuksesta