PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Toivottu linjaus henkilöstöannissa merkittäville osakkeille

Verotuskäytännössä on katsottu aiemmin vakiintuneesti, että TVL 66.1 §:n mukaisessa henkilöstöannissa merkittävien osakkeiden tulisi olla uusia. Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreen vuosikirjapäätöksen KHO 2021:25 perusteella em. lainkohdan tarkoittamassa henkilöstöannissa voidaan jatkossa merkitä myös yhtiön hallussa olevia, vanhoja osakkeita. Kyseessä on toivottu linjanveto, joka selkeyttää henkilöstöantia koskevan säännöksen soveltamista.