PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tulevaisuuden työvoiman rakentaminen alkaa tänään, ei huomenna

Työelämä on murroksessa ja jopa se, mitä työllä tarkoitetaan on muuttumassa. Oletko kuullut tällaisen lauseen ennenkin? Jep, niin minäkin. Silti on erittäin olennaista nostaa kysymys esille säännöllisin väliajoin ja pohtia tarkkaan, kuinka juuri meidän organisaatiomme suhtautuu työelämän murrokseen. Tukeeko organisaatiomme tapa toimia uutta, nopeaa ja muuttuvaa maailmaa? Onko toiminnassamme sokeita pisteitä, jotka meidän tulisi huomioida? Miten kulttuurimme pitää kehittyä, jotta olemme houkutteleva työpaikka oman alamme kovimmille osaajille?

Tulevaisuuden työvoimatarpeisiin varautuvat johtajat tiedostavat edessään olevan kaksinkertaisen haasteen. Ensinnäkin johtajan tulee ohjata yritystään mahdollisimman tehokkaasti ja luoda ja ylläpitää edellytyksiäkasvulle ja tuloksekkaalle toiminnalla. Samalla on rakennettava ketteryyttä ja muutosvalmiutta, jotta organisaatio on valmis tarttumaan uusiin trendeihin ja ansaintamahdollisuuksiin nopeasti.

Etsiessään keinoja näiden haasteiden ratkaisemiseen johtaja löytää itsensä usein pohtimasta vielä syvällisempää kysymystä: miten saavutamme erinomaisia tuloksia ja samalla autamme työntekijöitämme menestymään?

PwC tunnisti yhteistyössä London Business Schoolin johtamiskäytäntöjen professorin Lynda Grattonin kanssa tärkeimmät organisointitaidot, jotka yritysten on otettava huomioon luodessaan huomisen työtä, työntekijöitä ja työpaikkoja. Tutkimme Preparing for tomorrow’s workforce, today -raporttia varten yli 1 200 organisaatiota 79 maassa ja selvitimme, miten näissä organisaatioissa varaudutaan tulevaisuuteen ja merkittävimpiin riskialueisiin.

Mitä työvoimasta vastaavien johtajien tulisi tehdä nyt?

Alla esittelen lyhyesti kehityksen yläteemoja ja tarjoan konkreettisen toimenpidelistan, josta voi hakea käytännön ideoita oman organisaatiosi kehitykseen.

Luo mukaansatempaava inhimillinen kokemus

Tulevaisuuden menestys riippuu siitä, kuinka onnistumme hyödyntämään niiden työntekijöiden taidot, joiden tehtäviä automaatio ei lähitulevaisuudessa korvaa. Näillä työntekijöillä on keskeinen rooli siinä, miten organisaatiot kehittyvät, kilpailevat, luovat uutta ja innovoivat. Työmäärien ja työolosuhteiden lisäksi inhimillinen työkokemus muodostuu myös siitä, miten johto on tekemisissä työntekijöiden kanssa ja pyrkii motivoimaan heitä. Myös osaamisen kasvu ja esimerkiksi kouluttautuminen luovat inhimillistä kokemusta.

Johdon toimenpidelista:

  • Puutu työuupumukseen ja tue elinvoimaisuutta.
  • Luo autonomiaa.

Tuo henkilöstö- ja liiketoimintajohtajat yhteen ja hyödynnä analytiikkaa

On erittäin olennaista, että tunnistamme tulevan työvoiman mullistuksen laajuuden ja henkilöstöjohdon tarpeen tehdä yhteistyötä liiketoimintajohdon kanssa. Henkilöstöstä kiihtyvällä vauhdilla kertyvää dataa ja tietoa voidaan käyttää sekä liiketoiminnan että hyvinvoinnin kehittämiseen.

Johdon toimenpidelista:

  • Viesti johdonmukaisesti aloitteista, joiden tavoitteena on inhimillisen kokemuksen parantaminen.
  • Rohkaise henkilöstöjohtoa kehittämään ajattelua työn tulevaisuudesta ja työn tekemisestä näkyväksi ja osallistavaksi.

Nosta teknisesti taitava henkilöstöjohto esille

Preparing for tomorrow’s workforce, today -selvityksemme mukaan henkilöstöjohdon kyky navigoida teknologisessa ympäristössä on organisaatioiden keskeisin riskitekijä. Henkilöstö- ja muu johto eivät kuitenkaan näe asiaa samalla tavalla: 41 % henkilöstöjohtajista uskoo omien osastojensa olevan asiassa ajan tasalla, mutta vain neljännes liiketoimintajohtajista on samaa mieltä. Henkilöstöjohdon tulee päivittää ymmärrystään teknologiavetoisesta muutoksesta ja sen seurauksista.

Johdon toimenpidelista:

  • Kehitä henkilöstöjohdon teknistä ymmärrystä ja osoita sen merkitys keskeisenä osaamisalueena.
  • Varmista, että henkilöstöjohdolla on riittävät data-analytiikan taidot, joita voidaan käyttää esimerkiksi osaamisvajeiden ennustamiseen ja kehittämisen seurantaan.

Valjasta käyttöösi joustavan osaamisen potentiaali

Työskentelytavat ja ihmissuhteet organisaatioiden sisällä muuttuvat epävakaammiksi samaan aikaan kun toimeksisaajien, freelancereiden ja portfoliotyöntekijöiden määrät ovat kasvussa. Organisaatioille on yhä tärkeämpää tunnistaa missä ja miten tätä joustavaa osaamista tulisi hyödyntää, mutta vain harvat ovat varautuneet tähän muutokseen. Organisaatioiden on hyödynnettävä tehokkaammin ulkoisten markkinoiden ideoita ja taitoja, ei ainoastaan perinteistä työntekijäpohjaansa.

Johdon toimenpidelista:

  • Ajattele uudella tavalla sitä, miten henkilöstön osaaminen saadaan käyttöön ja minne se keskittyy.
  • Rakenna osallistumista ja luottamusta osaavien työntekijöiden kanssa – talon sisällä ja ulkopuolella.

Selvennä sanomaasi

Organisaatiot eivät pysty suojelemaan työpaikkoja, jotka teknologia tekee tarpeettomiksi, mutta niillä on velvollisuus valmistella työntekijöitään tulevaisuutta varten. Organisaatioiden tärkeä tehtävä on rakentaa ymmärrettävä ja selkeä tarina, joka auttaa työntekijöitä ymmärtämään tulevaisuutta. Tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon, hyvinvointiin ja minäkäsitykseen. Sitä kautta vaikutus läikkyy myös ihmisten tuottavuuden ja hyvinvoinnin eri osa-alueisiin.

Johdon toimenpidelista:

  • Rakenna selkeä tarina työnteon tulevaisuudesta.
  • Ilmaise selkeästi, miten työntekijöitä tuetaan uudelleenkoulutuksessa tai uudelleensijoituksessa tulevissa muutoksissa.

Aloita jo tänään!

Näitä toimenpidelistoja ei toteuteta kvartaalissa, eikä edes kahdessa. Tärkeämpää kuin jokaisen yksittäisen kohdan käsittely on poimia organisaation kannalta tärkeimmät kohdat, joilla on suurimmat vipuvaikutukset jokapäiväiseen toimintaan. Vaikka on selvää, ettemme voi syleillä koko maailmaa kerralla, ei ole myöskään mitään syytä miksi emme aloittaisi kahden tai kolmen asian korjaamista jo tänään.

Me PwC:llä olemme mielellämme tukenasi tulevaisuuden työvoiman rakentamisessa,ja autamme pohtimaan, millä keinoin ylivertainen inhimillinen työkokemus ja markkinoilla voittava organisaatio rakennetaan!