PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tunnista mahdollisuudet maa- ja metsätalousverotuksessa

Maanomistus elää murrosvaihetta. Muiden muassa hiilensidonta tai puumateriaalien hyödyntäminen sähköakuissa avaavat uusia mahdollisuuksia, kun taas esimerkiksi EU:n biodiversiteettistrategia ja ennallistamisasetus tuovat haasteita maanomistajille. Lisäksi omavaraisuuden ja huoltovarmuuden merkitys on tiedostettu viime vuosien kriisien myötä. Maa- ja metsätalouteen on kohdistunut jo aiemmin paljon sääntelyä ja toisaalta kannustimia, eivätkä ne todennäköisesti tule ainakaan vähentymään. 

Log spruce trunks pile. Sawn trees from the forest. Logging timber wood industry. Cut trees along a road prepared for transport.

On mielenkiintoista nähdä, muodostuuko esimerkiksi hiilensidonnasta maanomistajille relevantti tulomuoto. Verotus mukautuu uusiin maaomistuksen hyödyntämisvaihtoehtoihin ja vaikuttaa maanomistajien valintoihin. Maanomistuksessa ja sen verotuksessa on kuitenkin tärkeää huomata aikaperspektiivi, joka on tyypillisesti pitkä – esimerkiksi tänään istutetun taimikon päätehakkuu voi olla vasta 80 vuoden päässä.

Kevät on hyvä aika tarkastella maanomistuksen verokysymyksiä, kun veroilmoitukset annetaan verohallinnolle.  Tärkeä päivämäärä on 3.4.  luonnollisen henkilön harjoittamalle maa- ja metsätaloudelle. Kustannukset on vähennettävä joka vuosi, jotta verotuksen nettotulonperiaate toteutuu. Muuten ainoastaan harvoin toistuvat puunmyyntitulot olisivat veronalaisia ilman vähennyksiä.

Juoksevan verotuksen lisäksi maanomistuksen perspektiivi korostaa erityisesti sukupolvenvaihdoksen ja sen suunnittelun merkitystä verotuksessa. Huomioon otettavia asioita ovat muiden muassa muiden perheenjäsenten huomioiminen, jatkajan edellytykset toimia ja luopujan saama korvaus. Toki ylipäätään esimerkiksi metsäomaisuuden luovuttamisen yhteydessä on hyvä ennakoida verovaikutukset, esimerkiksi käytetyn metsävähennyksen tuloutuminen. Joka tapauksessa sukupolvenvaihdosten verotusta suunnitellessa arviointi pitää tehdä koko omistuksen elinkaaren aikana, eikä keskittyä vain itse luovutushetken verotukseen.

Maatalouden harjoittaminen mahdollistaa perintö- ja lahjaverolain 55 § mukaisen sukupolvenvaihdoksen soveltamisen lahjoissa ja kaupoissa. Tällöin myös harjoitettu metsätalous voi saada sukupolvenvaihdoshuojennuksen. Huojennuksen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin maatalouden harjoittamiseen sitoutumista vähintään viiden vuoden ajaksi. Tietyin edellytyksin voidaan tehdä verovapaa sukupolvenvaihdoskauppa, vaikka edellytykset perintö- ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennukseen eivät täyty. Tällöinkin varainsiirtovero tulee maksettavaksi kiinteistöjen osalta. 

Verotuksen kassavirralla on jatkossa entistä enemmän merkitystä korkotason noustessa. Veroratkaisujen jaksotushyötyjen arvo kasvaa, kun rahan aika-arvo on suurempi. Maatalousverotuksen maksuperusteinen verotus myös yhteisömuotoisilla toimijoilla mahdollistaa tiettyjen hankintojen ajoittamisen kautta tapahtuvan tuloksen tasauksen. Maa- ja metsätalousverotuksen kysymysten huolellinen selvittäminen vähentää omaisuuteen liittyviä riskejä ja mahdollistaa lainsäätäjän kannustimien hyödyntämisen keventäen omistamiseen liittyviä kustannuksia.

Kirjoittaja Harri Pettersson on aloittanut PwC vero-osaston partnerina 2023. Kirjoittajalla on erityistä osaamista ja kokemusta mm. omistajayrittäjien, perheyritysten ja maa- ja metsätalouden verokysymyksistä. Vapaa-ajallaan hän nauttii tenniksestä ja kuntoilusta ml. metsänhoito.