PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
13.09.2018|

Turkin ja EU:n tulliliitto: Tullittomuuteen tarvittavat todisteet

Turkkiin tavaraa vietäessä tai tavaraa sieltä EU:hun tuotaessa on varmistettava, että tullauksen yhteydessä esitetään tarvittavat todisteet, jotta tuotteille voidaan myöntää tullittomuus. Viime aikoina tullittomuuteen tarvittavissa todisteissa on ilmennyt epäselvyyksiä.

EU:n ja Turkin välisen tulliliiton mukaan EU:ssa tai Turkissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tavarat vapautetaan tullimaksusta sillä ehdolla, että maahantuonnin yhteydessä esitetään A.TR.-tavaratodistus (osoittaa tuotteiden vapaassa liikkeessä olon).

Näin ollen myöskään kolmansien maiden tuotteista ei kanneta tullia, mikäli ne on luovutettu vapaaseen liikkeeseen Turkissa tai EU:ssa.

Tietyt maataloustuotteet sekä hiili- ja terästeollisuuden tuotteet eivät kuulu tulliliiton piiriin ja noudattavat alkuperäsäännöksiä etuuskohtelukauppaa koskevien sopimusten mukaisesti.

Vuoden 2018 aikana on ilmennyt paljon epäselvyyksiä tullittomuuteen tarvittavista todisteista:

  • Turkista EU:hun tuodut tuotteet: EU vaatii 24.4.2018 alkaen Turkissa sähköisesti vahvistetuille A.TR.-todistuksille turkkilaisen tulliviranomaisen kirjallisen allekirjoituksen. Allekirjoitus vaaditaan myös EUR.1- ja EUR-MED-alkuperätodistuksille etuuskohtelua pyydettäessä etuuskohtelukauppaa koskevien sopimusten mukaisesti.
  • EU:sta Turkkiin vietävät tuotteet: Turkin valtio julkaisi vuoden 2017 lopulla tiedotteen, jonka mukaan helmikuusta 2018 alkaen EU:sta tuoduista tavaroista vaadittaisiin A.TR.-todistuksen lisäksi tuotteen EU-alkuperän todistava alkuperätodistus. Käytäntö on tulliliiton vastainen, sillä tullittomuus tulee myöntää kaikille EU:ssa vapaaseen liikkeeseen luovutetuille tuotteille. Toistaiseksi on epäselvää, mitä alkuperätodisteita rajalla vaaditaan, jotta tullittomuus myönnettäisiin ainakin EU:n alkuperää oleville tuotteille. Turkkiin vievien yritysten kannattaa olla asiasta yhteydessä paikalliseen kauppakumppaniin.