PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Turun hallinto-oikeus ei pitänyt kaupungille uimahallirakennusta ja sen tonttia vuokraavaa kiinteistöyhtiötä yleishyödyllisenä yhteisönä

Kysymys oli kaupungin vapaa-aikaviraston tiloissaan järjestämästä uimahallipalveluista ja sen ohessa ylläpidetyistä kuntosalista ja saunasta, jotka olivat sekä koti- että ulkopaikkakuntalaisten hyödynnettävissä.

Turun hallinto-oikeuden päätöksessä (18/0675/3 per 19.6.18) esiteltyjen perustelujen mukaan yhteisön määritteleminen yleishyödylliseksi edellyttää lain sanamuodon ja pääsääntöisesti myös oikeuskäytännön mukaan sitä, että yhteisö toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi. Pelkkä välillinen toiminta yleiseksi hyväksi ei lähtökohtaisesti riitä.

Hallinto-oikeus katsoi, että vaikka kiinteistöyhtiön vuokraamissa tiloissa harjoittamaan toimintaan sisältyykin yleishyödyllisiä piirteitä, on uimahallitoiminnan harjoittamisessa kuitenkin kokonaisuudessaan kyse kilpailuolosuhteissa tapahtuvasta virkistyspalvelujen tarjoamisesta. Yhtiön tulos oli lähes 200 000 euroa voitollinen vuonna 2016.

Hallinto-oikeus katsoi, että kiinteistöyhtiötä ei voi hakemuksessa esitellyin perustein pitää tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhteisönä.

Päätös ei ole lainvoimainen.