PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan pysyvä verokannustin astui vuodenvaihteessa voimaan

Lakialoite tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) verotueksi hyväksyttiin 29.12.2022. Lain tarkoituksena on kannustaa yksityistä sektoria panostamaan T&K-toimintaan. Kannustimen taustalla on Suomen pyrkimys nostaa tutkimus- ja kehittämismenojen osuutta omassa bruttokansantuotteessaan neljään prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Uusi verotuki on yhdistelmäkannustin, joka jakautuu yleiseen ja ylimääräiseen lisävähennykseen. Näiden perusteella verovelvollinen saa vähentää verotuksessa T&K-toiminnasta aiheutuneet menot toteutuneita menoja suuremmasta määrästä. Yleinen lisävähennys on tehtävissä T&K-toiminnasta aiheutuneiden palkkamenojen ja ostettujen palveluiden menojen perusteella. Yleisen lisävähennyksen määrä on 50 prosenttia näistä menoista, vuosittain enintään 500 000 euroa. Alaraja yleiselle lisävähennykselle on 5000 euroa.

Verovelvollinen voi yleisen lisävähennyksen lisäksi tehdä T&K-toiminnan määrän lisääntymiseen perustuvan ylimääräisen lisävähennyksen, mikäli verovuoden aikana tehdyn T&K-toiminnan määrä on lisääntynyt verrattuna edelliseen verovuoteen. Ylimääräisen lisävähennyksen määrä on 45 prosenttia T&K-toiminnan palkka- ja ostopalvelumenojen lisääntyneestä määrästä. Ylimääräisen lisävähennyksen enimmäismäärä on 500 000 euroa, eikä sille ole vähimmäismäärää. Lisävähennykset luetaan osaksi elinkeinotoiminnan ja maatalouden tappiollista tulosta. 

Yleistä lisävähennystä voi saada ensimmäisen kerran vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa ja ylimääräistä lisävähennystä vuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa.