PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Työ vastuullisuuden eteen ei lopu – PwC mukana Vastuullinen työnantaja -kampanjassa

Työnantajan vastuullisuus näkyy tänä päivänä lähes kaikessa tekemisessä työelämässä. Se on myös monelle tärkeä valintakriteeri uutta työpaikkaa etsiessä. Haluamme jatkossakin olla vahvasti mukana kehittämässä työelämän vastuullisuutta. Kehitystyö sai tänä vuonna lisää tukea, kun lähdimme mukaan Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjaan.

Kampanjan avulla rakennamme yhä parempia ja vastuullisempia työelämän käytäntöjä yhdessä muiden kampanjaan osallistuvien yritysten kanssa. 

“Emme ole vastuullisuudessa valmiita, minkä vuoksi haluammekin pitää asian pinnalla ja viestiä vastuullisuuteen liittyvistä teemoista”, PwC Suomen henkilöstöjohtaja Leena Tiensuu toteaa.

Kampanja rohkaisee konkreettisiin vastuullisuustekoihin. Kampanjan myötä sitoudumme edistämään kampanjan kuutta vastuullisen työnantajan periaatetta: syrjimättömyys, työelämän tasapaino ja hyvinvointi, esihenkilötyöhön panostaminen, työn merkitys ja työssä kehittyminen, tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus sekä hyvä hakijakokemus. 

Mitä periaatteisiin sitoutuminen tarkoittaa PwC:llä käytännössä:

  1. Syrjimättömyys tarkoittaa PwC:llä sitä, että kohtelemme jokaista työntekijäämme tasa-arvoisesti. Tasa-arvoinen kohtelu on osa strategiaamme ja tarkoittaa sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa että seksuaalivähemmistöjen ja eri kulttuureista ja uskonnoista tulevien tasa-arvoista kohtelua. Tiedostamme tasa-arvon toteutumiseen liittyvät haasteet sekä niiden vaihtelun liiketoiminta-alueittain. Tästä syystä tasa-arvon toteutumiseen liittyvät suunnitelmat myös vaihtelevat liiketoiminnoittain. Lisäksi kehitämme jatkuvasti henkilöstöprosessejamme poistaaksemme esteitä monimuotoisuuden toteutumisen tieltä.
  1. Työelämän tasapaino tarkoittaa PwC:llä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista ja tasapainottamista. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. erilaisten hyvinvointia tukevien palvelujen tarjoamista, joustavan työajan mahdollistamista sekä ihmisten erilaisten henkilökohtaisten tarpeiden huomioimista. Tiedostamme kuitenkin sen, että ala on hektinen ja työ ajoittain hyvinkin vaativaa, joten työelämän täydellisessä tasapainottamisessa meillä riittää vielä kehittämistä.
  1. Esihenkilötyöhön panostaminen tarkoittaa PwC:llä jokaisen PwC:läisen oikeutta kehittymistä tukevaan esihenkilötyöhön. Kehitämme esihenkilöidemme osaamista jatkuvasti ja pyrimme entistä vahvemmin nostamaan esiin hyvän esihenkilötyön arvostusta mm. liittämällä sen vahvemmin jokaisen esihenkilön tavoitteisiin.
  1. Työn merkitys ja työssä kehittyminen tarkoittaa PwC:llä jokaisen PwC:läisen yhtäläisiä mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen. Toimintamme tarkoitus on luoda luottamusta yhteiskuntaan ja ratkaista merkittävimpiä ongelmia. Jo tämä tuo omaan työhön merkityksellisyyttä, kun teemme asiakastyötä. Samalla työssä kehittyminen on keskeinen asia, jota työntekijät myös odottavat PwC:ltä. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu arjen työssä kollegojen kanssa. Tuemme oman osaamisen kehittämistä monenlaisella koulutuksella ja panostamme tällä hetkellä erityisesti jokaisen PwC:läisen data- ja digitaitojen kehittämiseen.
  1. Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus tarkoittaa PwC:llä oikeudenmukaista sekä lakeja ja asetuksia noudattavaa palkkausta. Meillä on käytössämme kattavaan suoritusarviointiin perustuva palkitsemismalli. Jokaisen PwC:läisen tavoitteista, suorituksesta sekä palkitsemisesta keskustellaan säännöllisesti vuosikellon mukaisesti.
  1. Hyvä hakijakokemus tarkoittaa PwC:llä systemaattista ja jokaisen hakijan huomioon ottavaa rekrytointiprosessia. Jokainen hakija on meille tärkeä ja haluamme, että jokainen hakija kokee tulleensa huomioiduksi rekrytointiprosessin eri vaiheissa.

‘’Oikotien vastuullinen työnantaja -kampanjan periaatteet ovat täysin linjassa sen kanssa, miten olemme itse nähneet vastuullisen työnantajan roolit ja merkityksen. Lähdimme ilolla mukaan tukemaan tätä hyvää valtakunnallista hanketta’’, toteaa PwC Suomen toimitusjohtaja Mikko Nieminen.

‘’Toimintamme tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Sitoutumalla kampanjan periaatteisiin vahvistamme oman toimintamme tarkoitusta ja olemme mukana rakentamassa vastuullisempaa työelämää”, Nieminen jatkaa.

PwC:n yritysvastuukatsauksen 2020 pääset lukemaan tästä. Lue lisää myös Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjasta ja kampanjan periaatteista tästä.