PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
16.08.2022|

Työehtodirektiivin vaikutukset työlainsäädäntöön tulivat voimaan 1.8.2022

Hallituksen esityksellä HE 60/2022 vp täytäntöönpantiin avoimia ja ennakoitavia työehtoja koskeva direktiivi (EU) 2019/1152 eli ns. työehtodirektiivi. Sääntely tuli voimaan 1.8.2022. Muutokset koskevat ennen kaikkea vaihtelevaa työaikaa tekevien työntekijöiden asemaa. Työehtodirektiivin täytäntöönpanon yhteydessä toteutettiin lisäksi hallitusohjelmaan liittyvät vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat lainsäädäntötoimet. 

Brexitin vaikutukset brittien oleskeluoikeuteen ja työntekoon Suomessa