PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Työntekijälle myönnetty A1-todistus on sitova

Lähetetyn työntekijän kuuluminen lähettäjävaltion sosiaaliturvaan vahvistetaan EU-, ETA- ja sosiaaliturvasopimusmaassa tai Sveitsissä työskentelyn aikana lähettäjävaltion viranomaisen myöntämällä A1-todistuksella (tai vastaavalla todistuksella). Lähettäjävaltion viranomainen myöntää työntekijälle A1-todistuksen hakemuksesta ja todistus on vastaanottavalle maalle osoitus toisen maan sosiaaliturvalainsäädännön soveltumisesta.

Tätä vahvisti myös Euroopan unionin tuomioistuimen tuore ratkaisu, jonka mukaan yhden valtion myöntämä E101-todistus (nykyinen A1), sitoo työskentelymaan sosiaaliturvalaitoksia ja tuomioistuimia riippumatta siitä, että työskentelyolosuhteiden perusteella olisi selvää ettei todistusta olisi pitänyt alun perin myöntää. Voimassaolevalla A1-todistuksella on sitova vaikutus sen jäsenvaltion sisäisessä oikeusjärjestyksessä, jossa lähetetty työntekijä työskentelee. Näin ollen työskentelyvaltion tuomioistuimella ei ole oikeutta tutkia todistuksen pätevyyttä sen myöntämisen perusteena olleiden seikkojen kannalta.

Viime vuosina on keskusteltu A1-todistuksen sitovuudesta jäsenmaiden kesken. EU:n tuomioistuimen ratkaisu tuonee selvyyttä kysymykseen todistuksen sitovuudesta ja samalla vahvistaa myös sen, että epäselvissä tilanteissa jäsenvaltioiden odotetaan työskentelevän ja selvittävän erimielisyyksiä yhdessä.