PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ulkomaisten pääomasijoittajien neutraalia verotuskohtelua laajennetaan koskemaan rahastojen rahasto -rakenteita

Hallitus on 13.12.2018 antanut esityksen tuloverolain 9 §:n muuttamisesta. Esityksen mukaan ulkomaisten pääomasijoittajien kommandiittiyhtiömuotoisen pääomarahaston kautta tapahtuvien sijoitusten verotuskohtelua laajennetaan koskemaan myös välillisiä, kotimaisten ja ulkomaisten yhtymien kautta tehtyjä sijoituksia. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan keväällä 2019 ja sitä sovellettaisiin olennaisilta osin jo verovuonna 2019.