PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uusi lakiluonnos startup-yrittäjien ja ulkomaisten asiantuntijoiden oleskeluluvista

Esityksen tarkoituksena on tukea yrittäjyyttä ja sitä kautta talouskasvua. Sujuvoittamalla oleskelupajärjestelmän jatkovaihetta pyritään edesauttamaan Suomen kilpailukykyä osaavan työvoiman houkuttelun näkökulmasta.

Startup-yrittäjiä varten esityksessä ehdotetaan uutta menettelyä, joka ottaisi huomioon kasvuyrittäjyyteen liittyvät ominaispiirteet. Ennen oleskeluluvan hakemista hakijan tulisi hankkia Innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä lausunto yrityksen liiketoimintamallin arvioinnista.

Oleskeluluvan saaminen ei edellyttäisi, että yritystoiminnasta saa heti alkuvaiheessa tuloja. Lain edellyttämä toimeentulo Suomessa elämiseen voitaisiin osoittaa myös muilla varoilla, kuten säästöillä. Myös perheenjäsenet voisivat tulla Suomeen, mikäli toimeentuloedellytykset täyttyvät.

Nykyinen elinkeinonharjoittajan lupa muutettaisiin yrittäjän oleskeluluvaksi. Säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa oleskelulupa olisi mahdollista myöntää yhtiömuodosta riippumatta myös muille kuin elinkeinon- tai ammatinharjoittajille. Käytännössä siis myös osakeyhtiön perustaneelle yrittäjälle olisi jatkossa mahdollista myöntää oleskelulupa.

Ensimmäinen oleskelulupa jatkossa suoraan 2 vuodeksi

Asiantuntijan ensimmäinen oleskelulupa myönnettäisiin suoraan kahdeksi vuodeksi. Myös asiantuntijan perheenjäsenet voisivat saada samalla kahden vuoden oleskeluluvan. Asiantuntijan oleskelulupa voidaan jo tällä hetkellä myöntää enintään kahdeksi vuodeksi, jos kyseessä on määräaikainen työtehtävä. Tällä hetkellä perheenjäsenen ensimmäinen lupa myönnetään kuitenkin vain yhdeksi vuodeksi.

Jatkoluvan hakeminen helpottuu

Jatkoluvan voisi hakea jatkossa täysin sähköisesti. Sormenjäljet otetaan tällä hetkellä sekä ensimmäisen oleskelulupahakemuksen että jatkolupahakemuksen yhteydessä. Sormenjälkiä ei enää otettaisi jatkolupaa hakiessa kuin poikkeustapauksissa. Passikuvan lähettäminen sähköisesti suoraan valokuvausliikkeestä Maahanmuuttovirastolle tulee mahdolliseksi vuoden 2017 aikana. Muutosten myötä hakijan ei tarvitsisi enää jatkolupavaiheessa asioida henkilökohtaisesti Maahanmuuttovirastossa.

Lakiluonnosta oli mahdollista kommentoida huhtikuun loppuun asti. Esitystä tarkennetaan lausuntokierroksella saadun palautteen pohjalta.

Lisätietoja saat Sisäministeriön tiedotteesta.