PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uusi ostotarjouskoodi tullut voimaan 1.10.2022

Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymä uusi ostotarjouskoodi tuli voimaan 1.10.2022. Ostotarjouskoodi on arvopaperimarkkinalain (746/2012, AML) 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettu suositus, jolla pyritään edistämään hyvän arvopaperimarkkinatavan kehittymistä sekä ohjaamaan julkisissa ostotarjouksissa ja sulautumisissa noudatettavia menettelytapoja. Vuonna 2014 voimaan tulleen aiemman ostotarjouskoodin uudistaminen koettiin tarpeelliseksi relevantin lainsäädännön muuttumisen (mm. markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR) ja osakkeenomistajien oikeuksia koskeva direktiivi) ja markkinakäytännön kehittymisen johdosta. 

Businessman's hands holding report with charts and laptop on a table