PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uusi veroilmoituslomake 6U ulkomaisille yhtiöille ja niiden sivuliikkeille

Verohallinto julkaisi kesällä 2017 tulojen ja kulujen allokoinnista sivuliikkeille ohjeen (A134/200/2017, 13.6.2017), mikä kertoo myös omalta osaltaan Verohallinnon mielenkiinnosta sivuliikkeitä kohtaan. Kollegani Linda Karhinen ja Maria Saunajoki käsittelevät lausuntoa artikkelissaan. Uuden ohjeen myötä myös veroilmoitusperheeseen liittyi uusi jäsen, lomake 6U, joka on tarkoitettu ulkomaalaisten yhtiöiden ja näiden sivuliikkeiden Suomen tulojen ilmoittamista varten verovuodesta 2017 eteenpäin.

6U korvaa 6B-lomakkeen elinkeinotoiminnan veroilmoituksena ulkomaalaisten yhtiöiden kohdalla. Mikäli ulkomainen yhtiö katsoo, ettei sille muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa, on yhtiön tällöin annettava soveltuvin osin täytetyn lomakkeen 6U liitelomakkeena lomake 80 eli selvitys Suomessa harjoitetusta toiminnasta. Lomaketta 80 ei tarvitse kuitenkaan antaa, jos Verohallinnolta on jo saatu aikaisemman vuoden tuloverotuksen yhteydessä tai ennakkoratkaisuna päätös siitä, ettei yhtiölle muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa.

Lomake 6U on edeltäjäänsä 6B:tä yksityiskohtaisempi ja joissain tilanteissa lomakkeen täyttäminen vaatii lisätyötä, mikäli pyydettyjä tietoja ei ole suoraan saatavilla erillisiltä kirjanpidon tileiltä.

Kiinteän toimipaikan määrittelyn lisäksi muun muassa liikevaihto ja henkilöstökulut on eriteltävä 6U:lla aiempaa tarkemmin.

Uusi verolomake tarjoaa jatkossa Verohallinnolle enemmän tietoa ulkomaisten yhtiöiden Suomen toiminnoista ja uskomme, että lisääntyneen tiedon myötä myös selvityspyyntöjen määrä tulee kasvamaan. Suosittelemme yhtiöitä täyttämään lomakkeen 80 erityisen huolellisesti, jotta se antaa oikean kuvan Suomessa harjoitetusta toiminnasta.

Jos tarvitset apua veroilmoituksen laadinnassa tai tulojen allokointi sivuliikkeelle mietityttää, olethan yhteydessä.

 

Tilaa asiantuntijoidemme laatima maksuton opas 10 tärppiä yritysveroilmoituksen laatimiseen