PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Vähemmistöosingon jakaminen osakeyhtiössä

Osakeyhtiön osingonjakamista koskeva päätös tehdään yhtiökokouksessa normaalina enemmistöpäätöksenä. Yhtiökokous päättää, jaetaanko osinkoa ja mikä on jaettavan osingon määrä. Yhtiökokous ei voi kuitenkaan päättää jakaa enempää kuin yhtiön hallitus on esittänyt tai hyväksyy jaettavaksi. Siltä varalta, että yhtiö jättäisi voiton systemaattisesti jakamatta, on osakeyhtiölakiin otettu vähemmistössä olevien osakkeenomistajien suojaksi ns. vähemmistöosinkoa koskeva säännös. Sen nojalla osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus vaatia jaettavaksi osinkona vähintään puolet tilikauden voitosta tietyin rajoituksin. Nimestään huolimatta vähemmistöosinko maksetaan kaikille osinkoon oikeutetuille osakkeille, ei pelkästään vähemmistölle. Vähemmistöosingon jakamisesta voidaan yhtiökokouksessa päättää ilman edellä mainittua vaatimusta hallituksen ehdotuksesta tai hyväksynnästä.