PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Vähemmistöosinko, konserniavustus ja yhtiökokouksen päätöksen moittiminen

Korkein oikeus (KKO) on 29.12.2015 antanut kaksi vähemmistöosinkoa, konserniavustusta ja yhtiökokouksen päätöksen moittimista koskevaa ennakkopäätöstä (KKO 2015:104 ja KKO 2015:105). Molemmissa tapauksissa osakeyhtiö oli suorittanut konserniavustusta kokonaan omistamilleen tytäryhtiöille ja jakanut vähemmistöosingon perustuen siihen vahvistetun tilinpäätöksen osoittamaan voittoon, joka oli jäänyt jäljelle konserniavustusten vähentämisen jälkeen. Vähemmistöosakkeenomistajat olivat moitekanteellaan vaatineet konserniavustusten määrän laskennallista lisäämistä osingonjaon perustana olevaan tilikauden voittoon.