PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Vaikuttavuutta riskienhallintaan data-analytiikalla muuttuvassa toimintaympäristössä

Yritysten riskienhallinta on näinä aikoina äärimmäisen tärkeässä ja toisaalta myös erittäin haastavassa asemassa. Kun erilaiset ennakoimattomat ulkoiset tekijät voivat muuttaa hetkessä markkinaa, kustannusrakennetta, toimitusketjun luotettavuutta tai henkilöstön tapaa työskennellä, myös yrityksen toimintaan kohdistuvat riskit elävät jatkuvasti.

Tämä kehitys haastaa perinteisen vuosittain tai kvartaaleittain toteutettavan riskienhallintaprosessin vaikuttavuutta ja korostaa riskien jatkuvaa tunnistamista, arviointia ja hallintaa. Koska kaikkien riskien toteutumista ei ole tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta ehkäistä, on myös tärkeää pyrkiä mittaamaan ja arvioimaan riskejä parhaan tietämyksen pohjalta. Näihin haasteisiin voidaan osaltaan vastata riskianalytiikalla.

Parhaassa tapauksessa riskianalytiikka kytkeytyy teknisesti yrityksen muuhun raportoinnin ja analytiikan ekosysteemiin niin, että riskienhallinnan käytössä on samaa dataa ja työkaluja kuin vaikkapa johdon raportoinnin ja business controlling -funktiolla. Tällöin riskienhallinta ei ole erillään yhtiön johtamisessa ja tavoitteiden seuraamisessa, vaan se täydentää toiminnasta ja toimintaympäristöstä raportoinnilla muodostettavaa kuvaa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi erilaisten riski-indikaattoreiden määrittelyä ja käyttöönottoa. Indikaattorit liittyvät tyypillisesti erilaisiin asiakas-, toimittaja-, henkilöstö- tai materiaaliriskeihin ja niiden sisältöön saadaan lisäarvoa yhdistämällä ulkoista dataa kuten asiakas- ja toimittajayhtiöihin liittyviä tietoja, markkinaindeksejä tai vaikkapa inflaatioennusteita.

Riskienhallinnan analytiikka auttaa siis tekemään riskienhallinnasta vaikuttavampaa ja hyödyllisempää. Oikein toteutettuna se auttaa yhtiön johtoa yhdessä muun raportoinnin ja analytiikan kanssa tekemään parempia päätöksiä eri näkökulmat huomioiden. Oheisessa artikkelissamme on kuvattu lisää hyviä periaatteita riskianalytiikan kehittämiseksi.

Katsaus suomalaisten globaalien yritysten riskienhallintaan vuodelle 2023

Haastattelimme riskienhallinnan ammattilaisia Suomen suurimmista teollisuus- ja palveluyrityksistä ja selvitimme, missä suomalaisten yritysten riskienhallinnassa mennään tällä hetkellä ja miten alan ammattilaiset näkevät ja kokevat sekä alan nykytilan että tulevaisuuden.

Katsauksessa avataan mm. seuraavia teemoja:

  • Miten suomalaiset yritykset organisoivat riskienhallintaa tällä hetkellä
  • Mitkä ovat tämän hetken korostuneet riskit
  • Mihin keskittyä riskienhallinnassa 2023

Lataa selvitys täältä