PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Vakuutusalan trendit 2019: Digitalisaatio muuttuu uhasta mahdollisuudeksi

Teknologisen muutoksen kiihtyvä tahti ja asiakaskäyttäytymisen muutokset ovat johtaneet viime vuosina uusien kilpailijoiden aaltoon vakuutusalalla. Moni perinteisistä toimijoista onkin tähän asti kokenut teknologian tuomat muutokset uhkana. PwC:n toimitusjohtajatutkimukseen vastanneiden 140 vakuutusalan johtajan vastauksista ilmenee kuitenkin nyt, että digitalisaatioon liittyvät epäilyt ovat pikkuhiljaa muuttumassa optimismiksi. Olemme tunnistaneet viisi keskeistä prioriteettia, joilla vakuutusyhtiöt voivat nopeuttaa oman liiketoimintansa muutosta ja saada siitä samalla parhaan mahdollisen hyödyn.

1. Katso liiketoimintaasi uusin silmin. Avain erottumiseen löytyy siitä, mitä sinun yrityksesi tekee paremmin kuin muut. Lyhyellä aikavälillä tämä voi olla vaikkapa segmentoitu tariffointi tai korvausten nopea käsittely. Kaupallisen menestyksen kannalta on kuitenkin tärkeää miettiä myös sitä, mitä uutta yhtiö voisi innovoida esimerkiksi riskien ehkäisemiseksi tai asiakaskokemuksen parantamiseksi.

2. Valitse ekosysteemisi ja määritä, mitä ryhmää haluat palvella. Määrittele, miten lähestyt valitsemaasi kohdetta, millaisten toimijoiden kanssa solmit kumppanuuksia (kuka on esimerkiksi sopivin kumppani avoimen alustan toimivuuden, tietojen jakamisen ja kustannustietoisuuden näkökulmista) ja miten varmistat asiakasuskollisuuden ja pitkäjänteisen yhteistyön kumppaneiden kanssa.

3. Yksinkertaista vanhoja järjestelmiä tai luovu niistä. Näin pidemmän aikavälin tehokkuus paranee ja panostat kasvuun. Vaikka erilaisten järjestelmien modernisoiminen ja integrointi nykyisiin alustoihin voi vaikuttaa lyhyellä aikajänteellä käytännöllisemmältä vaihtoehdolta, voi parempi vaihtoehto olla luoda kerralla täysin modernisoidut työkalut ja siirtää asiakkaat ja toiminnot nykyisiltä alustoilta niihin.

4. Keskity osaamisen kehittämiseen: vaikka julkinen keskustelu pyörii usein sen ympärillä, mitkä työt robotit ja tekoäly korvaavat kokonaan, todennäköisempää on, että monia töitä automatisoidaan vain osittain. Siksi on tärkeää tutustua siihen, miten tehtävät muuttuvat (esim. vakuutusten myynti ja korvauskäsittely) ja miten henkilöstö voi hyödyntää vapautunutta kapasiteettiaan sekä käyttää teknologiaa tämän apuna.

5. Vauhdita muutosta. Vakuutusala on nousemassa esiin innovaattorina ja alan yrityksillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus erottua. Ala on kypsä muutokselle, ja johtavat yritykset voivat hyötyä monin tavoin yhä avoimemmasta ja verkottuneemmasta ympäristöstä.

 

Muiden edelle kirivät ne, jotka ovat valmiita omaksumaan uusia liiketoimintamalleja, tunnistavat datan merkityksen ja ottavat ketterän lähestymistavan muutosten toteutukseen ja hallintaan. Alan edelläkävijät ymmärtävät, että innovaatioon ja erottautumiseen tarvitaan muutakin kuin teknologiaa. Ne visioivatkin kuluttajien tarpeita perinteisiä vakuutusyhtiöitä pidemmälle ja omaksuvat tämän tueksi ennakoivan asenteen osaamisen kehittämiseen sekä strategiseen yhteistyöhön.