PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Väliyhteisötulon verottamisen edellytyksiä arvioitiin ulkomaisen väliyhteisön tilikauden päättymisajankohdan perusteella

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 14.1.2020 ratkaisun 20/0027/3 väliyhteisötulon verottamisen edellytyksistä. Ratkaisun perusteella edellytysten täyttymistä tuli arvioida ulkomaisen väliyhteisön tilikauden päättymisajankohdan perusteella.