PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Valmisteveropalautuksen määräaika lähestyy

Teollisuudessa käytetyn energian eli polttoaineiden, lämmön ja sähkön hintaan sisältyvästä valmisteverosta voidaan hakea palautusta. Palautukseen on oikeutettu yritys, jonka tilikauden aikana ostaman energian valmisteverot ylittävät 0,5 % yrityksen jalostusarvosta.

Jalostusarvo lasketaan lisäämällä tilinpäätöksen liikevoittoon poistojen, henkilöstökulujen ja arvonalentumisten määrä. 0,5 % ylittävältä osuudelta palautuksena haetaan 85 % veroista vähennettynä 50 000 eurolla. Laskentatavasta johtuen veronpalautusta saavat yleensä teollisuusyritykset, mutta myös pienimuotoisempaa valmistusta ja energiaa vaativaa toimintaa harjoittavien yritysten kannattaa selvittää mahdollisuudet veronpalautukseen.

Energiaintensiivisen yrityksen veronpalautushakemus tulee toimittaa Verohallintoon kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yrityksen, jonka tilikausi päättyy 31.12., tulee toimittaa hakemus 30.6 mennessä.

 

Ota yhteyttä, jos tarvitset apua palautuksen selvityksessä!