PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Varainhoitoala kasvussa – tuotot eivät silti ole itsestäänselvyys

PwC:n globaalin toimitusjohtajatutkimuksen mukaan varainhoitajien johto suhtautuu kasvuun optimistisesti. Tuottavuuden ja teknologian tuomien hyötyjen suhteen he ovat varautuneempia.

Noin 87 % alan johdosta suhtautuu yrityksensä liikevaihdon kasvuun jokseenkin tai erittäin luottavaisesti tänä vuonna. Muutos on pieni verrattuna vuoteen 2017, jolloin yhtä luottavaisia oli 92 % vastaajista. Lisäksi useimmat johtajat varautuvat orgaaniseen kasvuun ja noin 79 % laatii suunnitelmia sen varalle: 57 % vastaajista aikoo rekrytoida lisää työntekijöitä etenkin digitaalisten osaajien keskuudesta. Tuottoja he eivät kuitenkaan ota itsestäänselvyytenä: he uskovat, että sääntely, muuttuva teknologia ja muutokset asiakkaiden toiminnassa voivat uhata alan yritysten tuottavuutta.

Varainhoitajien vastauksissa silmään pistää epäilevä suhtautuminen teknologiaan. Samalla kun johto pyrkii parhaansa mukaan ymmärtämään teknologian vaikutuksia asiakkaiden käyttäytymiseen, he eivät ole täysin vakuuttuneita sen potentiaalisista hyödyistä liiketoiminnalleen.

Kiteytetysti voidaan sanoa, että alan asiakkaat haluavat parempia tuotteita ja palveluita, nopeammin ja edullisemmin, kun taas varainhoitajat ovat konservatiivisempia – vain 38 % varainhoitoyritysten johtajista uskoo, että robotiikka ja tekoäly (AI) voivat parantaa asiakaskokemusta. Luku vaikuttaa alhaiselta suhteutettuna niihin mahdollisuuksiin, joita teknologia voisi alalle tarjota: tekoälyn avulla esimerkiksi sijoitusanalyytikoiden tarvetta voisi vähentää – tai jopa poistaa sen kokonaan.

Potentiaalia fintech-yhteistyöstä

Erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa alan palkkioihin kohdistuu merkittäviä paineita ja 39 % vastaajista aikookin karsia yhtiönsä kustannuksia. Yli kolmannes johtajista suunnittelee yrityskauppojen tekemistä vuoden 2018 aikana, kun taas 48 % aikoo tehostaa yrityksensä toimintakykyä strategisen yhteistyön tai yhteenliittymien avulla.

Yhteistyö yksityisyrittäjien ja startup-yritysten kanssa kiinnostaa. Suuret omaisuudenhoitajat ovat aina tehneet yhteistyötä pienten sijoitusyhtiöiden kanssa, mutta nyt ne alkavat suunnata katseita myös fintech-yksityisyrittäjien suuntaan. Harvoilla startup-yrityksillä on riittävästi pääomaa merkittävän kilpailuaseman saavuttamiseen, joten maaperä on yhteistyön kannalta hedelmällinen.

Mihin varainhoitoalan yrityksen tulisi keskittyä?

Ennusteemme mukaan varainhoitosektori on vahvassa kasvussa, mutta samalla kilpailu kovenee. Tuottavaan kasvuun yltävät vain ne yritykset, joilla on siihen oikeanlaiset edellytykset.

Selvitäkseen alansa murroksesta yrityksillä täytyy olla selkeä strategia ja suunnitelma muista erottautumiseen. Niiden on organisoitava liiketoimintaansa erottautumista tukeakseen ja leikattava kustannuksia muualta.

Lisäksi yritysten on hyödynnettävä teknologiaa kaikissa toiminnoissa. Tekoäly, robotit, big data ja lohkoketjut tulevat mullistamaan varainhoitoalan.

Kolmanneksi yritykset tarvitsevat uudenlaista osaamista, ja niiden täytyy omaksua uudenlaisia työllistämismalleja. Monimuotoisuus, syrjimättömyys ja työntekijän yksilöllisten tarpeiden täyttäminen ovat keskeisessä roolissa, kun tavoitteena on löytää parhaat osaajat kasvun tueksi.