PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
05.01.2021|

Varmista brexit-kauppasopimuksen mukaiset tullittomuuden edellytykset

Vaikka brexit-kauppasopimus saatiin solmittua, tavarasi ei silti välttämättä täytä tullittomuuden edellytyksiä. Sopimuksessa on määritelty tavaroille alkuperäsäännöt, joiden puitteissa tavara voi saada niin kutsutun etuuskohtelualkuperän ja tämän myötä täyden tullittomuuden.

Yritykset saivat iloisen joululahjan, kun EU:n ja Iso-Britannian välinen kauppasopimus saatiin sittenkin solmittua. Vuosi alkoi kuitenkin eron merkeissä, kun siirtymäkausi päättyi ja Iso-Britanniasta tuli konkreettisesti kolmas valtio. Tämä tarkoittaa sitä, että tavarakauppaan sovelletaan tullimuodollisuuksia ja -maksuja.

Mediassa on jouluaatosta lähtien valitettavan usein törmännyt väärään informaatioon siitä, miten kyseinen kauppasopimus vaikuttaa tullimaksuihin. 

EU:n ja Iso-Britannian välinen kauppasopimus ei luo tulliliittoa, jonka mukaisesti tuotteet kulkevat ilman tullimaksuja tuotteen alkuperään katsomatta. Sen sijaan kauppasopimuksessa on määritelty tavaroille alkuperäsäännöt, joita noudattamalla tavara voi saada niin kutsutun etuuskohtelualkuperän ja tämän myötä täyden tullietuuden.

Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että pelkästään EU:hun kolmannesta valtiosta tullattu tuote ei saa tullittomuutta Iso-Britanniassa. Myöskään EU:ssa tuotettu tuote ei saa tullittomuutta, jos kauppasopimuksen alkuperäsääntö ei täyty eli jos valmistus ei ole kauppasopimuksen sääntöjen mukaan riittävää. 

Jokaiselle tuotekategorialle on määritetty sopimuksessa omat säännöt. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yritykset joutuvat tarkistamaan jokaisen tuotteen osalta erikseen, täyttyykö sopimuksen alkuperäsääntö. Sääntöjen noudattaminen todistetaan tullauksen yhteydessä alkuperävakuudella, jonka muoto on määritelty kauppasopimuksessa. 

Tässä yhteydessä on huomautettava, että kauppasopimuksen mukaan määriteltyä alkuperää ei tule sekoittaa tuotteen yleiseen alkuperään, joka määritetään eri säännöin ja joka määrää mahdolliset lisätullit (esimerkiksi polkumyyntitullit). On mahdollista, että yleinen alkuperä ja etuuskohtelualkuperä eivät täsmää.

Tarkista kauppasopimuksen alkuperäsäännön täyttyminen ennen alkuperävakuuden laatimista ja hyödyntämistä

On korostettava, että tulli ei yleisesti ottaen tarkista alkuperäsääntöjen toteutumista tullauksen yhteydessä, vaan jälkitarkastuksessa. Suosittelemmekin yrityksiä nyt aktiivisesti tarkistamaan kauppasopimuksesta jokaisen tuotteen osalta alkuperäsäännön täyttymisen ennen alkuperävakuuden laatimista ja hyödyntämistä. Väärin laadittu alkuperävakuus johtaa maksamattomien tullien takaisinperintään sekä usein koviin sanktioihin. Lisäksi, jos tullaava osapuoli on asiakas, voi tämä johtaa myös asiakassuhteen menettämiseen ja/tai sopimusoikeudellisiin seuraamuksiin.

Väliaikaisesti alkuperävakuuden toimittamista on helpotettu mahdollistamalla alkuperävakuuden laatiminen ilman tavarantoimittajan todistusta sillä edellytyksellä, että viejällä on hallussaan tavarantoimittajan ilmoitukset viimeistään 1.1.2022. Tämä ei tietenkään vaikuta viejän velvoitteeseen laatia alkuperävakuus sellaisten tietojen perusteella, jotka osoittavat tuotteen alkuperän, mukaan lukien tiedot tuotteen tuotannossa käytettyjen ainesten alkuperäasemasta.

Lisäksi sopimuksen 18a) artiklassa säädetään, että etuuskohtelua eli tullittomuutta voidaan pyytää tullinpalautuksena kolmen vuoden kuluessa tullauksesta, jos etuutta ei ole pyydetty tullauksen yhteydessä.