PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Vastuu yhdistyksissä ja säätiöissä osa 2

11.3.2014 julkaistiin ensimmäinen osa yhdistyksen ja säätiön toimintaan liittyviä vastuukysymyksiä käsittelevistä kirjoituksista. Tässä kirjoitussarjan toisessa osassa käsitellään yhdistyksen jäsenen vastuuta. Artikkelissa keskitytään yhdistyksen jäsenen korvaus- ja rikosvastuuseen sekä käsitellään myös jäsenen vastuuta velvoitteista. Kirjoitussarjan seuraavissa osissa esitetään hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä toiminnanjohtajan ja muun toimivan johdon asemaa. Tilintarkastajan vastuu määräytyy tilintarkastuslain perusteella, eikä aihetta käsitellä kirjoitussarjassa.