PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinnolta päivitys luottamuksensuojaa koskevaan ohjeeseen

Verohallinto antoi 4.12.2019 päivitetyn version luottamuksensuoja verotusmenettelyssä -ohjeesta. Keskeisenä uutena seikkana ohjeeseen on lisätty kohta tutkimusvelvollisuuden laajuudesta uuden aiheeseen liittyvän kotimaisen oikeuskäytännön lisäksi.

Miltei 19 vuotta palvellut Verohallinnon ohje luottamuksensuojasta verotusmenettelyssä koki päivityksen 2010-luvulle joulukuun alussa. Kokonaisuutena päivitys oli maltillinen. Verohallinto täsmensi erityisesti luottamuksensuojaperiaatteen soveltamisedellytyksiin kuuluvia seikkoja. Kokonaan uutena asiana tähän yhteyteen lisättiin mm. kohta tutkimisvelvollisuuden laajuuden merkityksestä. Ohjeen mukaan veroviranomaisen on tutkittava saamansa selvitys tilanteen vaatimalla laadulla ja laajuudella. 

Verohallinto voi siis tutkia esimerkiksi veroilmoituksilla ilmoitettuja tietoja eri tavoin eri tilanteissa, eikä ohjeen mukaisesti aikaisempina vuosina noudatettu käytäntö itsessään voi lähtökohtaisesti synnyttää verovelvolliselle luottamuksensuojaa.