PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinnolta uusi ohje tulolähdejaon poistamisesta

Elinkeinoverolaki uudistuu vuoden 2020 alusta niin, että eräiden yhteisöjen tulolähdejako elinkeinotulolähteeseen ja henkilökohtaisen tulon tulolähteeseen poistuu. Verohallinto on julkaissut muutosta koskevan yleisohjeen.

Tulolähdejaon tavoitteena on yhteisöjä koskevien säännösten selventäminen ja yksinkertaistaminen, jotta yhteisöjen verotus olisi nykyistä ennustettavampaa ja hallinnollisesti tehokasta. Tulolähdejaon poistamisesta on annettu viime vuonna hallituksen esitys HE 257/2018 vp, jota heinäkuun alussa ilmestynyt Verohallinnon ohje eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta pitkälti mukailee.

Tulolähdejaon poistaminen ei koske kaikkia yhteisöjä. Esimerkiksi julkisyhteisöt, yleishyödylliset yhteisöt, asunto-osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöihin verrattavat osuuskunnat ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt on jätetty tulolähdejaon poiston ulkopuolelle, koska niiden tuloista vain pieni osa tulee elinkeinotoiminnasta.

Tulolähdejaon poistaminen ei myöskään koske muita kuin yhteisöjä, joten se ei vaikuta esimerkiksi luonnollisten henkilöiden, liikkeen- ja ammatinharjoittajien, avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden tai yhteisetuuksien verotukseen.

Nyt ilmestyneissä ohjeissa on otettu melko kattavasti kantaa tulolähdejaon poistamisesta johtuviin kysymyksiin. Käytännössä sisältö mukailee hallituksen esitystä eikä ohjeessa ole pyritty ennakoimaan tätä laajemmin mahdollisia tulkintatilanteita. Ohjeessa ei myöskään käsitellä kaikkia tulolähdejaon poistamisesta johtuvia muutoksia. Muita muutoksia käsitellään toisissa Verohallinnon ohjeissa. Esimerkiksi konserniavustusta ja yritysjärjestelyjä koskevat ohjeet ovat päivitettävinä. 

Itse lakimuutoksen sisällöstä kirjoitimme joulukuussa 2018.