PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinto seuraa aktiivisesti valmisteverotukien edellytyksiä

EU:n valtiontukisääntöjen mukaan (Yleinen ryhmäpoikkeusasetus 651/2014) vaikeuksissa oleville yrityksille ei voida myöntää valtiontukia. Vaikeuksissa olevaksi yritykseksi katsotaan mm. osakeyhtiö, joka on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi tai yhtiö, joka on asetettu saneeraus- tai konkurssimenettelyyn.

Verohallinto on viime aikoina aktiivisesti tutkinut erityisesti energiaan kohdistuviin valmisteverotukiin (alennettuun sähköveroluokkaan ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen) liittyvien edellytysten olemassaoloa. Jos yhtiö on Verohallinnon tulkinnan mukaan vaikeuksissa, Verohallinto on evännyt oikeuden verotukiin joko hylkäämällä valmisteveroja koskevan palautushakemuksen tai, jos yhtiö on ostanut  alemman veroluokan sähköä, perimällä alennetun ja tavallisen sähköveroluokan välisen erotuksen takaisin viivästysseuraamuksineen. Tukien epääminen ja takaisinperintä aiheuttavat taloudellisia vaikeuksia yhtiöille, joilla rahoitusasema on jo valmiiksi haastava.

Verohallinto arvioi vaikeuksissa olon kriteereitä julkaistujen tilinpäätöstietojen pohjalta. 

Tilinpäätös ei kuitenkaan aina anna oikeaa kokonaiskuvaa yhtiön taloudellisesta tilasta, sillä usein esimerkiksi kiinteistöt on taseessa arvostettu alle niiden todellisen arvon.

Tarkasteltaessa oman pääoman riittävyyttä, siihen voidaan lukea myös esimerkiksi osakeyhtiölain 12 luvun mukaiset pääomalainat. Jos yhtiön omaisuuden todennäköinen luovutushinta on muuten kuin tilapäisesti sen kirjanpitoarvoa olennaisesti suurempi, saadaan myös todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpitoarvon erotus ottaa huomioon oman pääoman lisäyksenä. Verohallinnon ohjeen mukaan “tämä edellyttää luotettavaa arviota riippumattomalta taholta, esim. kiinteistökonsultointifirmat mikäli kyseessä on kiinteistö ja tilintarkastaja tai vastaava muun omaisuuserän kohdalla.”  

Onko kiinteistön arvo ajantasalla?

Kiinteistön arvo tilinpäätöksessä ei välttämättä anna oikeaa kuvaa kiinteistön arvosta, koska se kuvaa lähinnä kiinteistön historiallista arvoa. Tekemällä kiinteistöarvion ja päivittämällä kiinteistön arvon vastaamaan tämän hetken arvoa, olemme voineet osoittaa Verohallinnolle, että yrityksen pääomien todellinen taso on virallista tilinpäätöstietoa korkeampi. Verohallinnon nykykäytäntö edellyttää kiinteistöarviosta tilintarkastajan kannanottoa (esimerkiksi välitilipäätös tai lausunto).  

PwC:llä on laajaa ja monipuolista osaamista kiinteistöjen arvonmäärityksistä. Kiinteistöarviomme täyttävät Kauppakamarin kiinteistöarvioitsijalta (KHK/AKA-arvioitsija) vaadittavat vaatimukset, jotka myös kelpaavat Verohallinnolle näytöksi kiinteistön markkina-arvosta.

Energian valmisteverotukiin liittyy paljon tulkinnanvaraisuutta ja aihepiiristä on olemassa erittäin vähän oikeuskäytäntöä. Myös verointressit ovat usein erittäin merkittäviä. 

 

Ota yhteyttä, niin katsotaan kuinka voimme auttaa!

Juha Laitinen
veroneuvonta
juha.laitinen@pwc.com
020 787 7409

Jari Lehtinen
kiinteistöjen arvonmääritys
jari.lehtinen@pwc.com
020 787 8338