PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Viimeistään nyt pitää selvittää, oletko alustaoperaattori – Verohallinto julkaisi DAC7:n teknisen ohjeen

Verohallinto on julkaissut uuden teknisen soveltamisohjeen, joka herättää huomiota digitaalisten alustaoperaattoreiden piirissä. Ohjeen julkistamisen myötä on aika valmistautua ensimmäiseen DAC7-direktiivin mukaiseen vuosi-ilmoitukseen, joka on annettava tammikuun 2024 loppuun mennessä. Käymme tässä kirjoituksessa läpi tärkeimmät asiat, jotka sinun tulee tietää. 

Alkuun tulisi selvittää, oletko raportoiva alustaoperaattori. Alustaoperaattorin määritelmä on melko avoin, ja lähtökohtaisesti ostamiseen ja myymiseen tarkoitetun digitaalisen alustan tarjoaja on digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuudesta verotuksen alalla annetussa laissa tarkoitettu raportoiva alustaoperaattori. Raportointivelvollisuuden täyttämiseksi viimeistään nyt on hyvä aloittaa keräämään raportoitavia tietoja ja suunnittelemaan niiden raportointiin ja säilyttämiseen käytettävät prosessit. 

Tekninen soveltamisohje selventää, missä muodossa tiedot tulee ilmoittaa. Tiedot on ilmoitettava XML-muodossa, jota käytetään jo moniin Verohallinnolle annettaviin ilmoituksiin. XML-muodolla tarkoitetaan tiedostomuotoa, joka muodostuu joukosta sääntöjä, jotka määrittävät rakenteen, elementit, attribuutit, attribuuttien tietotyypit ja attribuuttien arvoille sallitut arvojoukot. Ilmoitukset toimitetaan Verohallinnolle Ilmoitin.fi-palvelun kautta. Alustaoperaattorin on ilmoitettava seuraavat tiedot myynneistä, myyjistä ja itsestään: 

Tavaroiden ja henkilökohtaisten palvelujen myynti sekä liikennevälineiden vuokra 

 • Maksut, palkkiot ja verot 
 • Olennaisten toimien lukumäärä 

Asuin- ja liikehuoneistojen, pysäköintipaikkojen sekä kiinteän omaisuuden vuokra 

 • Osoite, rekisterinumero ja tyyppi 
 • Vastikkeiden, toimien ja vuokrapäivien määrä 

Myyjät ja vuokranantajat 

 • Nimi 
 • Osoite, toimipaikat ja asuinvaltiot 
 • Verotunnisteet, ALV-tunniste ja yritysrekisterinumero (sekä syntymäaika, jos luonnollinen henkilö)
 • Finanssitilitunniste (ja tilinhaltijan yksilöintitiedot, jos eri kuin myyjä) 

Alustaoperaattori 

 • Nimi ja alustojen nimet 
 • Osoite 
 • Verotunniste (ja tunnistenumero, jos EU:n ulkopuolinen) 

Tietojen keräämisen lisäksi, alustaoperaattorin pitää osata varmistaa tietojen oikeellisuus. Tiedot on myös pystyttävä osoittamaan oikealle kvartaalille. Raportoinnin jälkeen tietoja on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen raportointikauden päättymisestä, jota tiedot koskevat. Mikäli raportoinnin jälkeen käy ilmi, että tietoja on raportoitu virheellisesti, virheet on korjattava jälkikäteen. Seuraamusmaksu velvollisuuksien laiminlyönneistä voi olla jopa 15000 euroa. Laiminlyönti voi myös johtaa organisaatiolle työlääseen Verohallinnon tarkastukseen. 

Lainsäädännön tulkinta on jo tarkentunut Verohallinnon julkaiseman syventävän ohjeen ansiosta, mutta kevään ja kesän aikana käytyjen keskusteluiden perusteella tarkennusta kaivataan edelleen joihinkin tulkinnanvaraisiin tilanteisiin. Epäselvyyttä on ilmennyt muun muassa riskinjakokysymyksissä sellaisissa tilanteissa, joissa tavaroiden ja palveluiden myynti on toteutettu eri tavoin, suoraan tai välillisesti, alustaoperaattorin ja muiden toimijoiden välillä. 

PwC:n asiantuntijat ovat valmiita auttamaan uusien velvollisuuksien täyttämisessä. Tarjoamme juridista konsultointia auttaaksemme sinua selvittämään, mitkä ovat velvollisuutesi ja miten ne täytetään. Halutessaan voimme myös järjestää keskusteluja Verohallinnon kanssa. Arvioimme valmiutenne raportointiin ja luomme teknologiaa hyödyntäen tarpeisiinne räätälöidyn ratkaisun, jolla velvoitteet tulevat täytetyksi mahdollisimman vaivattomasti. Voimme myös luoda XML-tiedoston ja toimittaa sen puolestanne Verohallinnolle. Tarvittaessa korjaamme virheellisesti jätettyjä ilmoituksia ja tuemme tilanteissa, joissa velvoitteiden täyttämisen epäonnistuessa on jouduttu tarkastuksen kohteeksi tai seuraamusmaksun maksajaksi.