PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Viisi strategista painopistettä vakuutusyhtiöille

COVID-19-pandemia on heittänyt varjon yhteiskuntien, yritysten ja talouden tulevaisuudennäkymiin kaikkialla maailmassa. Vakuutusyhtiöiden välittömiä huolenaiheita ovat olleet mm. liiketoiminnan jatkuvuus sekä asiakkaille ja työntekijöille tarjottava tuki. Yleisesti ottaen ala on selviytynyt kriisistä hyvin mm. mahdollistamalla etätyön ja selättämällä välittömät pääomahaasteet. Nyt vakuuttajien huomio on siirtymässä siihen, miltä kilpailuympäristö näyttää pandemian jälkeen, mitä se tarkoittaa liiketoiminnalle ja miten selvitä tilanteesta voittajana. 

Kun välitön kriisi on selätetty ja hallitukset alkavat lieventää rajoituksia, esiin nousee kaksi keskeistä näkökohtaa. Ensimmäinen liittyy siihen, miten valmistella organisaatio palaamaan töihin ‘uudessa normaalissa’. Toinen ja monin tavoin vaikeampi haaste on määritellä, mitkä ovat kriisin vaikutukset keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja miten niihin pitäisi vastata strategisesti. 

Yleisen tason strategisia kysymyksiä ovat mm., miten elpyminen tapahtuu ja mitkä ovat sen vaikutukset talouteen, kuluttajien mielenmaisemaan ja käyttäytymiseen, sekä kuinka sääntely ja valtion toimet vaikuttavat vakuutusalaan. Vakuutusyhtiön pohdittavaksi tulee esimerkiksi se, mitä oppeja kriisistä nousee oman liiketoiminnan ja valmiuksien suhteen, kuinka vakuutusyhtiön strategiaa, toimintamallia ja kustannusrakennetta tulisi kehittää, miltä tulevaisuuden työ näyttää ja mitkä ovat kriisin vaikutukset vakuutusyhtiön työntekijöihin, toimintaan ja jalanjälkeen.

Prioriteetit vakuutusyhtiöille

Keskittyminen selkeästi määriteltyihin prioriteetteihin auttaa vakuutusyhtiötä selviytymään kriisistä entistä vahvempana ja kestävämpänä. Prioriteettien linjaaminen vaatii yhtiökohtaista skenaarioanalyysiä ja suunnittelua. Vakuutusyhtiön tilanteesta ja liiketoiminnan lajista riippumatta on kuitenkin olemassa viisi painopistealuetta, joihin keskittyminen auttaa jokaista vakuutusyhtiötä selviytymään kriisistä vahvempana: 

  1. Kustannusrakenteen ja tuottavuuden terävöittäminen
  2. Toimintojen digitalisoinnin edistäminen 
  3. Uusien tulovirtojen etsiminen
  4. Työvoiman valmiuksien kehittäminen vastaamaan uutta normaalia 
  5. Pääoman tehokkuuden vahvistaminen. 

Kriisi tuo paitsi haasteita, myös mahdollisuuksia. Nyt on oikea aika antaa tilaa innovaatioille ja pyrkiä erottautumaan muista. Oman toiminnan strateginen uudelleenarviointi antaa tähän tarvittavan sysäyksen. Arviointityön voit aloittaa lukemalla tuoreesta julkaisustamme vinkkejä fokuksen terävöittämiseen edellä mainituilla aihealueilla!