PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

VM:n työryhmä selvittää osinkojen lähdeverotusta ja kiinteistösijoitusten voittojen verotusta – muutoksia mahdollisesti myös yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille?

Kuten 19.8.2020 kerroimme, valtiovarainministeriö on asettanut asiantuntijatyöryhmän selvittämään, onko veropohjan tiivistämiseksi mahdollisuus ottaa käyttöön ulkomaisten rahastojen ja muiden osinkoverosta vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille 5 prosentin lähdevero vuoteen 2022 mennessä. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet periä ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen kiinteistösijoituksista saamista voitoista kohtuullista veroa.

Työryhmän asettamispäätöksessä on todettu, että työryhmä arvioi lähdeveron vaikutusta eri toimijoihin Suomessa, erityisesti yleishyödyllisiin yhteisöihin. Työryhmän toimikausi päättyy toukokuun 2021 lopussa, mutta tarkoitus on kuitenkin se, että alustavia johtopäätöksiä olisi käytettävissä maaliskuun 2021 loppuun mennessä. 

Vaikka työryhmän työn lopputulokset ovat siis käytettävissä vasta vuoden 2021 puolella, jo tässä vaiheessa voidaan tunnistaa muutamia huomionarvoisia seikkoja yleishyödyllisten yhteisöjen näkökulmasta:

  • Lähdevero yleishyödyllisten yhteisöjen saamille osingoille – tällä hetkellä yleishyödyllisen yhteisön henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvat osingot ovat yleishyödylliselle yhteisölle tuloverotuksessa verovapaita. Mahdollinen viiden prosentin lähdevero olisi selkeä kiristys yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotukseen.
  • Kiinteistösijoituksista perittävät verot – myös tällä muutoksella olisi mahdollisesti vaikutuksia yleishyödyllisiin yhteisöihin. Työryhmän näkökulmat ovat edellä kuvatulla tavalla selvillä vasta myöhemmässä vaiheessa, mutta avoimia kysymyksiä liittyy tässä vaiheessa mm. siihen, koskisivatko mahdolliset muutokset ainoastaan suoria kiinteistösijoituksia vai olisiko muutoksilla vaikutuksia myös välillisiin esimerkiksi kiinteistöyhtiön kautta tehtyihin sijoituksiin. Lisäksi avoinna on se, onko muutoksia tarkoitus tehdä ainoastaan kiinteistöstä irtautumisen verokohteluun vai myös kiinteistöstä saatavien juoksevien tulojen verokohteluun. 

Muiden toimijoiden ohella myös yleishyödyllisten yhteisöjen on syytä seurata työryhmän työskentelyn etenemistä ja erityisesti sitä, johtavatko työryhmän ehdotukset konkreettisiin lainsäädäntömuutoksiin. Myös me PwC:llä seuraamme asian etenemistä ja päivitämme tilannetta täällä Uutishuoneessa.